ΔΟΕ: Απαράδεκτη εξαίρεση των εκπαιδευτικών Π.Ε. 60 – Π.Ε. 61 και Π.Ε. 70 – Π.Ε. 71 από προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις Π.Ε. Γραμματέων στα Δικαστήρια της χώρας

2017-03-08 00:45

 Κύριε Υπουργέ

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές και έντονες  διαμαρτυρίες από αδιόριστους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 60/61 και Π.Ε. 70/71, σας ενημερώνει και ταυτόχρονα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τα παρακάτω:

 

   Με την προκήρυξη με αριθμό 1/23-1-2017 τεύχος ΑΣΕΠ , έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης πρόσληψης σε  θέση Π.Ε. Γραμματέων στα Δικαστήρια της χώρας οι πτυχιούχοι διαφόρων κλάδων.

 

   Η πρώτη αυτή  προκήρυξη με αριθμό 1/23-1-2017 τεύχος ΑΣΕΠ ανακλήθηκε και στις 3 Μαρτίου εκδόθηκε η νέα προκήρυξη με την οποία, αρκετές ήταν οι κατηγορίες πτυχιούχων που προστέθηκαν στη διαδικασία της διεκδίκησης μιας θέσης Π.Ε. Γραμματέων στα Δικαστήρια της χώρας.

 

  Με αυτή την εγκύκλιο, επίσης, διαπιστώσαμε ότι, σωστά, ικανοποιήθηκε επιθυμία πολλών πτυχιούχων φιλολογικών σχολών για ένταξη τους, όπως άλλωστε είχε γίνει και σε παλιότερους διαγωνισμούς. Κάνοντας μια αντιπαραβολή της ανακληθείσας απόφασης με τη νέα διαπιστώσαμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται, πλέον, μόνο οι φιλόλογοι αλλά και πτυχιούχοι των  τμημάτων ξένων γλωσσών, μουσικής, θεατρικών σπουδών καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων πληροφορικής και απόφοιτοι του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (μόνο).

 

  Δυστυχώς, όμως, δεν εντάσσονται δάσκαλοι και νηπιαγωγοί γεγονός που είναι έξω από κάθε λογική και δεν εξυπηρετεί τις αρχές της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης.

 

  Εξ’ αιτίας των παραπάνω ζητάμε να παρέμβετε ουσιαστικά ώστε να εξεταστεί εκ  νέου το θέμα αυτό το οποίο για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι εξαιρετικής σοβαρότητας προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι ειδικότητες Π.Ε. 60/61 και Π.Ε. 70/71  στην προκήρυξη.