ΔΟΕ: Ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών

2016-07-11 20:37

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδείξει, εκτός των άλλων, ως προβληματική, σε κάποιες περιπτώσεις, τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τις περισσότερες φορές καλούνται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να διανύσουν ολόκληρη τη χώρα με κάθε μεταφορικό μέσο και πολύωρες αναμονές σε λιμάνια και αεροδρόμια για να φτάσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ειδικά οι εκπαιδευτικοί των νησιωτικών-απομακρυσμένων περιοχών).

 

Ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δώσει κεντρική λύση στο πρόβλημα, είτε με την επιμήκυνση της δυνατότητας ανάληψης υπηρεσίας στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι, οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές, σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύσουν να χάσουν μέρες προϋπηρεσίας, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης στις απομακρυσμένες Διευθύνσεις. Επομένως όλοι οι αναπληρωτές πρέπει να έχουν κοινή ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, την πρώτη μέρα πρόσληψης.