ΔΟΕ: Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών και μισθοδοσία. Άμεση επίλυση του προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου Κω

2020-09-23 10:34

                Σας κάνουμε γνωστό ότι στο Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου της Κω, εξαιτίας λάθους για το οποίο δεν έχουν καμία ευθύνη οι εκπαιδευτικοί, ενώ οι συνάδελφοι αναπληρωτές παρουσιάστηκαν κανονικά στο σχολείο τους (1/9/2020) και υπέγραψαν πράξη ανάληψης υπηρεσίας, η αναγγελία της πρόσληψής τους στο σύστημα «Εργάνη» έγινε την επόμενη ημέρα (2/9/2020). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν τόσο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο όσο και το ένσημο για εργασία που πρόσφεραν.

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητάν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθωθεί το λάθος.

 

                Περιστατικά όπως το παραπάνω αναδεικνύουν, επιπλέον, την ανάγκη να υπάρξει άμεσα ρύθμιση ώστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στην ίδια φάση και αναλαμβάνουν υπηρεσία σε διαφορετικές ημέρες, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,  να λαμβάνουν το ημερομίσθιο από την ίδια ημέρα.