ΔΟΕ: Ανακοινοποίηση υποδείγματος αίτησης διεκδίκησης αναδρομικών εν ενεργεία εκπαιδευτικών

2018-11-01 20:06

Συνάδελφοι,

Επειδή η πρώτη παράγραφος του υποδείγματος αίτησης διεκδίκησης αναδρομικών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που σας είχαμε αποστείλει στις 25/10/2018 προκάλεσε σειρά ερωτήσεων που καμία σχέση δεν έχουν με την ουσία της αίτησης, κατόπιν επικοινωνίας με τη νομική μας σύμβουλο, σας ανακοινοποιούμε το υπόδειγμα.

 

Από τη Δ.Ο.Ε.  

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ _____________


Α Ι Τ Η Σ Η

            Τ…. ................................... του …………, κατοίκου ...............………, εκπαιδευτικού ΠΕ ……. [τηλ..............................]

 

*******

             

            Με τους ν. 4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015, καταργήθηκε η καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων ύψους 500, 250 και 250 ευρώ (αντίστοιχα), όπως είχαν περιοριστεί με τον ν. 3845/2010.
Με τις υπ' αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη και αντισυνταγματική η κατάργηση των ανωτέρω επιδομάτων, επειδή έγινε δεκτό, ότι ο 13ος και 14ος μισθός καθώς και η 13η και 14η σύνταξη συνιστούν περιουσιακό δικαίωμα του εργαζόμενου και του συνταξιούχου (αντίστοιχα) και συμβάλλουν στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

            Τον τελευταίο καιρό, πλήθος δικαστικών αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία (Διοικητικά και Πολιτικά) της χώρας, συμμορφούμενα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ δικαιώνουν εν ενεργεία υπαλλήλους διαφόρων κατηγοριών και διαφόρων Υπηρεσιών, που είχαν διεκδικήσει αναδρομικώς τα ανωτέρω ποσά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

            Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που αντιστοιχούν στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, τα οποία παρακρατήσατε παρανόμως

            Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής, για κάθε έτος και αδιακόπως, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά καταβάλλονταν πριν την κατάργησή τους (31-12-2012).

…….................. 2018

Ο/η Αιτ…………