ΔΟΕ: Ανάγκη επαναλειτουργίας επιτροπής για τις υπηρεσιακές μεταβολές – Προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών

2015-04-10 08:47

 

Κύριε Υπουργέ,

 

  Η πρώτη συνεδρίαση της άτυπης επιτροπής για το θέμα των μετατάξεων, πέρα από την ουσία του συγκεκριμένου ζητήματος, ανέδειξε και την ανάγκη της επανεξέτασης ολόκληρου του συστήματος των μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετατάξεων καθώς και της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων.

 

  Για την εξέταση όλων αυτών των ζητημάτων είχε δημιουργηθεί, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., η οποία όμως, και εξ αιτίας των πρόσφατων εκλογών,  δεν προχώρησε στον απαιτούμενο αριθμό συνεδριάσεων και δεν έδωσε αποτελέσματα.

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί πως είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία της επιτροπής το συντομότερο δυνατό. Έχουμε τονίσει πολλές φορές πως είναι πολύ σημαντική η αλλαγή όλου του συστήματος των μεταθέσεων.

 

  Υπάρχουν τεράστιες αδικίες που δημιουργεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων, κάτι το οποίο αναδείχτηκε ακόμη πιο έντονα με τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα μοριοδότησης των δυσπρόσιτων σχολείων το Σεπτέμβριο του 2014. Χρειάζεται επανακαθορισμός με αντικειμενικά κριτήρια (δυσκολία πρόσβασης…) των σχολείων που θεωρούνται δυσπρόσιτα, αφού αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται ως τέτοια σχολεία που στην πραγματικότητα δεν είναι ενώ άλλα που είναι, εξαιρούνται. Είναι απαραίτητο να χαρακτηριστούν και να οριστούν ως δυσπρόσιτες, συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες και θα έχουν την ανάλογη μοριοδότηση.

 

  Επαναπροσδιορισμό όμως χρειάζεται και όλο το σύστημα μοριοδότησης σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αρχικά, και Περιφέρειας Εκπαίδευσης, στη συνέχεια, με κεντρικό, όμως, συντονισμό και έλεγχο και ενιαία κριτήρια, ώστε να αποφεύγονται τα κραυγαλέα περιστατικά που παρουσιάζονται στο ισχύον σύστημα.

 

  Είναι, θεωρούμε, εξαιρετικά σημαντικό το να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστική συζήτηση επί αυτών των σημαντικών για τη ζωή των εκπαιδευτικών θεμάτων και γι’ αυτό το λόγο ζητάμε την άμεση επαναλειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής.

 

  Πέρα από τα παραπάνω είναι άμεση η ανάγκη της αναγνώρισης ολόκληρης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από 1/9/2010 κι έπειτα και πριν τη σύνταξη των νέων πινάκων τον Ιούνιο του 2015.

 

  Όσο για το ζήτημα που έχει τεθεί σχετικά με το διπλασιασμό των μορίων  προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δυσπρόσιτα σχολεία από 1/9/2010 έως 30/6/2014, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πιστεύει ότι, για να μη δημιουργηθούν αδικίες, δε θα πρέπει να ισχύσει η διπλή μέτρηση των μορίων αφού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κανείς δε γνώριζε όταν δήλωνε σχολεία ότι πρόκειται να υπάρξει τέτοια ρύθμιση και  παρουσιαζόταν, μάλιστα, το φαινόμενο να τοποθετούνται σε αυτά εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις του πίνακα.