ΔΟΕ: Αίτημα παράτασης για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης

2018-11-25 23:32

Έπειτα από τα αιτήματα πολλών συναδέλφων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μετάθεσης εντός της προθεσμίας που έληγε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας παράταση μίας εβδομάδας (Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018) ώστε να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.