ΔΟΕ: Αίτημα για συνάντηση για την επίλυση του προβλήματος των υγειονομικών ελέγχων στα δημόσια σχολεία

2019-03-06 07:42

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

               

                Έχουν τεθεί υπόψη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα από καταγγελίες Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε., περιστατικά διενέργειας υγειονομικών ελέγχων, με πιο πρόσφατο και έντονο αυτό της Ζακύνθου, τα οποία έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ενημέρωσε σχετικά τον Υπουργό Παιδείας και ζήτησε την παρέμβασή του, αφού, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στην απόκτηση πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση επαφή με τρόφιμα, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το χώρο της εκπαίδευσης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθαρά παιδαγωγικός και όσοι τον αντιλαμβάνονται ως «χειριστή τροφίμων», είναι προφανές πως βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης.

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αποφάσεις του πάγια καλεί τους εκπαιδευτικούς να μην εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου και να απαιτούν την πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού προσωπικού. Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να εξομοιώνεται με τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και το εκπαιδευτικό έργο με το «χειρισμό τροφίμων».

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητάει συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε πλήρως για το παραπάνω θέμα με στόχο την επίλυση του προβλήματος, που μόνο το Υπουργείο Υγείας μπορεί να παρέχει λόγω αρμοδιότητας. Θεωρούμε ότι μέχρι τη συνάντησή μας θα πρέπει να ανασταλούν οι έλεγχοι που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

                Οι πάγιες και ψηφισμένες θέσεις του κλάδου μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για να τηρούνται οι διαδικασίες όπως προβλέπονται, να μην ταλαιπωρούνται οι εκπαιδευτικοί και να μην διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία (κάτι που προβλέπει και η σχετική νομοθεσία για την εκπαίδευση).