ΔΟΕ: Άδεια των μουσουλμάνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία.

2021-05-24 21:48

24/5/2021

 

Κυρία Υπουργέ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα και από σχετικό κείμενο-αίτημα του Σ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης, θέτει υπόψη σας, ζητώντας την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών ώστε να δοθεί λύση σε ένα ιδιαίτερο ζήτημα που υφίσταται στην περιοχή  της Θράκης και αφορά στους/στις  αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που προέρχονται από τη μειονότητα και υπηρετούν σε δημόσια σχολεία.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί όπως και οι μόνιμοι, μουσουλμάνοι συνάδελφοί μας, είναι απαραίτητο, με βάση τον σεβασμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ανεξιθρησκείας,  να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ανεμπόδιστα στις εορτές της μουσουλμανικής θρησκείας. Το ζήτημα διευθετείται ομαλά στα αμιγώς μειονοτικά σχολεία, τα οποία εορτάζουν  και στις καθιερωμένες για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χριστιανικές γιορτές και αργίες αλλά και  στις αντίστοιχες της μουσουλμανικής θρησκείας. Δημιουργείται ζήτημα, όμως, με τους εκπαιδευτικούς  που προέρχονται από τη μειονότητα και υπηρετούν σε δημόσια σχολεία, στους οποίους η διοίκηση, σεβόμενη τα δικαιώματά τους, παραχωρεί κανονική άδεια. Αυτή η τακτική διευκολύνει τους μόνιμους  εκπαιδευτικούς, δημιουργεί, όμως, πρόβλημα για τους/τις  αναπληρωτές- τριες εκπαιδευτικούς, αφού η λήψη κανονικής άδειας για τον εορτασμό των εορτών της μουσουλμανικής θρησκείας  επιφέρει, στην περίπτωσή τους, απώλεια ημερομισθίων.  

Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να αρθεί αυτή η δυσμενής διάκριση, όπως και το σύνολο των διακρίσεων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έτσι ώστε και οι συνάδελφοι αυτοί  να μπορούν να τελούν ανεμπόδιστα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα χωρίς οικονομικές συνέπειες.

 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.