Δημοσιοποιήθηκε η δεύτερη δόση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία. Παραμένει εξαιρετικά χαμηλή η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων!

2015-04-07 22:48

 

Συνεχίζεται η εξαιρετικά χαμηλή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων που τα έχει οδηγήσει σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε ανικανότητα να καλύψουν ακόμα και τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Λείπει το χαρτί και το μελάνι, ακόμα και τα υλικά καθαριότητας! Ταυτόχρονα, μεγάλο ζήτημα υπάρχει με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών των δήμων, οι οποίες δεν αποδίδουν στις σχολικές μονάδες τα χρήματα που τους αναλογούν, αλλά τα διαχειρίζονται εκείνες, σε πολλές περιπτώσεις με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες και όρους. Η β' δόση μπορεί και πρέπει να αποδοθεί άμεσα στα σχολεία ώστε να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες τους!

 

ολόκληρο το αρχείο  εδώ