Δ.Ο.Ε.: Σχετικά με την πραγματοποίηση των εκλογών των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 91η Γ.Σ. του κλάδου

2022-05-05 22:09

5/5/2022

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από τη δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12- 2016 άρ.52) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, που διενεργούν εκλογές στις Α΄ βάθμιες, Β΄ βάθμιες και Γ΄ βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν ορίζονται δικαστές από το αρμόδιο δικαστήριο – πρωτοδικείο αλλά δικηγόροι, από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι για τις εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του 2022 για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την 91η Γ.Σ. του κλάδου, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διεξάγουν τις αρχαιρεσίες τους, θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση για ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων (δικηγόρων) στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Συλλόγου, όπως είχαν πράξει και πριν την πραγματοποίηση της 88ης Γ.Σ. το 2019.

 

Σημειώνεται, ότι δεν είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου για την διενέργεια αρχαιρεσιών με άλλον τρόπο, πέραν του ορισμού από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

 

Σε σχέση με την ημερομηνία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών, όπου υπάρχει αποδεδειγμένα αντικειμενική δυσκολία πραγματοποίησής τους στο διάστημα από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου με βάση όλες τις δυσκολίες που δημιουργεί η απόφαση της Υπουργού Παιδείας για τη μη χορήγηση άδειας για Αρ. Πρωτ. 2288 Αθήνα 5/5/2022 Προς τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. την πραγματοποίηση Γ.Σ. και αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δίνει τη δυνατότητα στους Συλλόγους να χρησιμοποιήσουν και τις ημερομηνίες από 16 μέχρι 20 Ιουνίου.

 

Τονίζουμε ότι η πραγματοποίηση αρχαιρεσιών σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα (σε διαφορετικό χώρο) μπορεί να γίνει αποδεκτή εξαιτίας των παραπάνω ειδικών συνθηκών με την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με παρουσία δικηγόρου ορισμένου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και εφορευτικών επιτροπών κατά την ίδια ημέρα και ώρα (κατά τον ίδιο τρόπο που είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και πραγματοποιείται η διαδικασία από το 2017 (87η και 89η Γ.Σ.) για τους Συλλόγους με νησιωτικότητα.

 

Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αντικαταστατική ή/και παράτυπη διαδικασία περιφοράς κάλπης ή εκλογικής διαδικασίας (στον ίδιο Σύλλογο) σε διαφορετικές ημέρες. Παραμονή «γεμάτης» κάλπης οπουδήποτε για κάποιες ημέρες δημιουργεί, όπως είναι κατανοητό, σκιές για την εκλογική διαδικασία. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και νομικά μέτρα τήρησης των παραπάνω. Αντιπρόσωποι που θα εκλεγούν με αντικαταστατικό ή/και παράτυπο τρόπο δεν θα αναγνωριστούν.

 

Την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου με την οποία θα ορίζονται οι δικηγόροι για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών θα πρέπει ο Σύλλογος, οπωσδήποτε, να την αποστείλει στη Δ.Ο.Ε. μαζί με τα πρακτικά εκλογής αντιπροσώπων, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την αναγνώρισή τους.

 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.