Δ.Ο.Ε.Ελλείψεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

2022-09-12 22:15

12/9/2022

 

Συνάδελφοι,

 

Παρακαλούμε όπως στείλετε στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα με τα εκτιμώμενα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ευθύνης σας. Επίσης, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Σ.Ε.Π.Ε. να μας αναφέρετε σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των σχολείων.

 

Για να είναι δυνατή η πλήρης απεικόνιση των στοιχείων παρακαλούμε η αποστολή τους να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 (e-mail: secretariat@doe.grfax: 2103221314).

 

Από τη Δ.Ο.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. …………………………………………………………………………………

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.

 

Ειδικότητες

Εκτιμώμενα κενά μετά την τοποθέτηση αναπληρωτών

1. Δάσκαλοι      (ΠΕ 70)

 

2. Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60)

 

3. Αγγλικών     (ΠΕ 06)

 

4.Φ. Αγωγής    (ΠΕ 11)

 

5. Μουσικής    (ΠΕ 79)

 

6. Γαλλικών (ΠΕ 05)

 

7. Γερμανικών (ΠΕ 07)

 

8. Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91)

 

9. Εικαστικών (ΠΕ 08)

 

10. Πληροφορικής (ΠΕ 86)

 

11. Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής σε δομές Ειδικής Αγωγής

 

12. Εκπ/κοί για παράλληλη στήριξη

 

13. ΖΕΠ

 

14. Διευρυμένο Ολοήμερο

 

 

Ημερομηνία………/9/2022

 

Οι αιρετοί του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

                                          1.  ………………………………..

                                       2.  ………………………………..