Συνάδελφοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καλούνται να κάνουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης αύριο 12-10, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί με βάση δήλωση προτίμησής τους σε κοινοποιημένα κενά από τις 7-10. Η εν λόγω υπόθεση βέβαια δεν πατά στο κενό. Διευθύνσεις, περιφέρεια και υπουργείο παιδείας απέδειξαν προηγουμένως  πόσο καλά δουλεύουν τα μαγειρέματα στα κενά με τον «κόφτη» να μπαίνει και να βγαίνει ανάλογα με «τις άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας», που ουδεμία σχέση έχουν με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. 

Για την ιστορία 19 συνάδελφοι μουσικοί προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στις 30 Σεπτέμβρη. Τέσσερις μέρες μετά ενημερώνονται ότι έξι από αυτούς «περισσεύουν» και ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ενεργοποιεί διαδικασία μετακίνησης εκτός ΠΥΣΠΕ για «άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας». Τρεις αναπληρωτές τελικά μετακινούνται κατόπιν συναίνεσης στη διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, η οποία δεν είχε εμφανίσει ούτε ένα κενό κατά τη ροή των προσλήψεων.  

Η παραπάνω έωλη διαδικασία έγινε φυσικά αντικείμενο καταγγελίας, εφόσον καταστρατηγεί ευθέως τον πίνακα των αναπληρωτών και καταπατά εργασιακά δικαιώματα, μετατρέποντας τους αναπληρωτές σε αναλώσιμους περιφερόμενους. Οι μετακινήσεις ανακλήθηκαν με την άμεση πίεση που ασκήθηκε, κι αυτό συνιστά δείγμα γραφής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Η ταλαιπωρία όμως των συναδέλφων δεν έληξε, καθώς καλούνται να χρεωθούν τις παλινωδίες της διοίκησης δηλώνοντας εκ νέου σχολεία. Κι όταν λέμε να χρεωθούν κυριολεκτούμε: να πληρώσουν πάλι νοίκια, μετακινήσεις, λογαριασμούς από αυτά που δεν έχουν. 

Ως Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών τονίζουμε ότι η τοποθέτηση των συναδέλφων δεν είναι δυνατόν να αίρεται κατά το δοκούν. Θυμίζουμε στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία όταν προκύπτουν νέα κενά. Συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ, τα εγκρίνει κι έπειτα οποιοσδήποτε συνάδελφος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί βελτίωση θέσης προτού τοποθετηθούν όσοι βρίσκονται στη διάθεση.

Καλούμε: 

  • Τους συναδέλφους να αρνηθούν την εκ νέου διαδικασία τοποθέτησης και να αιτηθούν βελτίωση θέσης εάν το επιθυμούν 

  • Τους αιρετούς του κλάδου να καταγγείλουν οποιαδήποτε παράτυπη διαδικασία σε βάρος των δικαιωμάτων εκπαιδευτικών και μαθητών 

  • Τα τοπικά σωματεία να συμπαρασταθούν έμπρακτα και να προασπίσουν τα δικαιώματα των μελών τους 

Απαιτούμε: 

  • Πλήρη διαφάνεια στην καταγραφή των κενών- Προσλήψεις αναπληρωτών σε μία και μόνο φάση 

  • Άμεση κατάργηση της ρύθμισης Αρβανιτόπουλου, που δίνει τη δυνατότητα για μετακινήσεις αναπληρωτών εκτός ΠΥΣΠΕ  

  • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς για τις ανάγκες του δημόσιου σχολείου