Απαράδεκτο ερωτηματολόγιο της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να χειραγωγηθούν οι μαθητές να πληρώνουν αδιαμαρτύρητα τους δυσβάστακτους φόρους όταν ενηλικιωθούν

2016-11-23 00:36

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης ετοιμάζει νέο εκπαιδευτικό και καινοτόμο(!!!) πρόγραμμα. Στόχος ένας κι απλός. Να συμμορφώσεις τα παιδιά να πληρώνουν φόρους, χωρίς αντίρρηση κι αντίσταση, να τα συμμορφώσεις, δάσκαλε, να δίνουν από το υστέρημά τους, δια το καλόν της πατρίδος, του χρέους, των τραπεζιτών, των τοκογλυφών, των κεφαλαιοκρατών...

Δείτε αναλυτικά εδώ