ΑΔΕΔΥ: Γνωμοδοτικό σημείωμα για ζητήματα σχετικά με την προκηρυγμένη «απεργία – αποχή» από την «στοχοθεσία – αξιολόγηση» Ν.4940/2022

2024-02-26 11:48

Θέμα: Αποστολή γνωμοδοτικού σημειώματος για ζητήματα σχετικά με την προκηρυγμένη «απεργία – αποχή» από την «στοχοθεσία – αξιολόγηση» Ν.4940/2022

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Σας αποστέλλουμε το συνημμένο Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την προκηρυγμένη «απεργία-αποχή» από τις διαδικασίες της «στοχοθεσίας – αξιολόγησης» του ν. 4940/2022, προκειμένου να δοθούν  έγκυρες απαντήσεις και συγκεκριμένα για το εάν :

  • Η μη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης δόκιμου υπαλλήλου, συνιστά κώλυμα μονιμοποίησής του κατά το άρθρο 40 του Υ.Κ.

  • Η μη εκπλήρωση από δημόσιο υπάλληλο που συμμετέχει στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ, των υποχρεώσεων στοχοθεσίας – αξιολόγησης που θέτει ο ν.4940/2022 συνιστά συμπεριφορά που μπορεί νομίμως να οδηγήσει σε κίνηση πειθαρχικής διώξεως σε βάρος του.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Γνωμοδοτικό-σημείωμα-για-θέματα-σχετικά-με-την-απεργία-αποχή-από-την-αξιολόγηση.pdf (293231)