7 Φεβρουαρίου η πρότυπη δίκη για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών

2013-12-14 12:54

Με πράξη του Προέδρου της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίσθηκε ως ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου της πρότυπης δίκης που αφορά τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών η 7η Φεβρουαρίου 2014 με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Επικρατείας κα Αικ. Σακελλαροπούλου και βοηθό εισηγητή την Εισηγήτρια κα Αντ. – Ελ. Ανδρουτσοπούλου, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο αρμόδιος δικηγόρος των εκπαιδευτικών που εκπροσωπεί, κ. Α. Παπακωνσταντίνου.

Σημειώνεται ότι κατά την ίδια δικάσιμο πιθανολογείται ότι θα προσδιορισθεί η πρότυπη δίκη για την αντίστοιχη υπόθεση της διαθεσιμότητας των Δημοτικών Αστυνομικών (ν. 4172/2013).

Όπως επισημαίνει ο κ. Παπακωνσταντίνου, ήδη έχουν γίνει οι αναγκαίες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να συνεχισθούν, παρά την έκδοση της νέας από 30.10.2013 Αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δίκες που εκκρεμούν τόσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρότυπη δίκη), όσο και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αφορούν αποκλειστικώς όσους δημοτικούς αστυνομικούς έχουν ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως.

Κατόπιν τούτου, ο κίνδυνος να θεωρηθούν οι ως άνω δίκες ως καταργημένες, μειώνεται σοβαρά. Είναι πάντως στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αστυνομικών, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν νέες αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε σχετικός κίνδυνος.