16η Συνεδρίαση Α.Π.Υ.ΣΠ.Ε. Αττικής (24/09/2103) του αιρετού Βασίλειου Ματθαίου

2013-09-25 11:10

Βασίλειος Ματθαίος

Αιρετός

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

(2013 -2014)

τηλ. 6938174020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 για δέκατη έκτη φορά το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής με τα τακτικά μέλη του με απαρτία.

 

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν δύο (2):

1. Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 για το διδακτικό έτος 2013 – 2014.

2. Διακοπή – ανάκληση άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικό Π.Ε. για το  σχολικό έτος 2013 – 2014.                               Συγκεκριμένα:

Με την έναρξη της συνεδρίασης και οι δύο αιρετοί κατέθεσαν τα εξής τέσσερα έγγραφα που έχουν σχέση με το πρώτο θέμα: α) έγγραφο Δ.Ο.Ε.( αρ. πρ. 171/20.09.2013) με θέμα : «Αυθαίρετες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών» β) απάντηση της κ. Μαρίας – Μαγδαληνής Τσίπρα, δικηγόρου, σε ερώτημα της Δ.Ο.Ε. (21/09/2013) γ) απόφαση ανοικτού Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Ε. στην ολομέλεια των Προέδρων ( αρ. πρ. 175 22/09/2013) και δ) έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας (αρ. πρ. 10532 23/09/2013) με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας 38 Σχολικών Μονάδων με ΕΑΕΠ του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας». Στη συνέχεια ζήτησαν από το Συμβούλιο να μην μετακινηθεί κανένας εκπαιδευτικός ΠΕ 70, που είναι στη διάθεση, από τις Δ/νσεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Π.Ε. Αθήνας στις Δ/νσεις Π.Ε. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Επειδή δεν έγινε δεκτό κατέθεσαν δήλωση και απεχώρησαν από το Συμβούλιο.

ΔΗΛΩΣΗ Βασιλείου Ματθαίου

Αιρετού Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

Με την εφαρμογή του Ν. 3848/2010 (άρθρο 31, παράγρ. 3, περίπτ. 2) απορρυθμίζεται ο οικογενειακός προγραμματισμός των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Χωρίς να υπεισέρχομαι στη λογική των λογιστικών κριτηρίων και των αριθμητικών δεδομένων αποχωρώ από τη διαδικασία αυτή και καλώ και τα δύο διορισμένα μέλη του Συμβουλίου να κάνουν το ίδιο.

 

Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.

 

 Πάντα κοντά σας

Βασίλειος Ματθαίος

Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

(2013-2014)

16η Συνεδρίαση Α.Π.Υ.ΣΠ.Ε. Αττικής (24/09/2103) του αιρετού Βασίλειου Ματθαίου