Ψήφισμα Συγκλήτου ΕΚΠΑ για την εισβολή των ΜΑΤ στην Πρυτανεία

2013-07-23 09:24

ΠΗΓΗ: https://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/proboli-newn/cifisma-ths-sygklitoy-toy-ekpa.html

H Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α. στη σημερινή συνεδρία της 17ης Ιουλίου 2013
αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος με το κάτωθι περιεχόμενο:
για την είσοδο της αστυνομίας στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου
Ψ H Φ I Σ M A

Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει
την είσοδο της αστυνομίας στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου, ύστερα από
πρόσκληση μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος, και την αναίτια προσαγωγή δεκάδων
διαμαρτυρομένων φοιτητών.
Η ενέργεια αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, ως προς τη σκοπιμότητά της,
ειδικά σε αυτή την περίοδο κατά την οποία καθημερινά αναδεικνύονται τα
αντιφατικά και δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου νομοθετικού πλαισίου
μέσα στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο.

Είναι προφανές ότι η επίλυση προβλημάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν
μπορεί να γίνεται αντικείμενο αστυνομικών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση διαφωνιών
και η ελευθερία έκφρασής τους αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες της
δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.


Αθήνα, 17-7-2013
Από τη Γραμματεία Συγκλήτου