Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας - Αττικής

2014-07-03 13:12
Από την Πέμπτη 29 Μάη ξεκίνησε να συζητείται στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής». Το σχέδιο νόμου, περιγράφει το 
συνολικό σχεδιασμό για την Αθήνα έως το 2021. Περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στους τομείς των 
μεταφορών, του τουρισμού, της πολεοδόμησης, της βιομηχανίας, του 
εμπορίου, των υπηρεσιών, της ενέργειας, του πολιτισμού και του 
περιβάλλοντος, με στόχο να δημιουργηθούν νέα πεδία κερδοφορίας για το 
μεγάλο κεφάλαιο. 
Η σημαντικότερη αλλαγή, που προωθεί, είναι μια δραστική 
μεταβολή στις κατηγορίες χρήσεων γης. Επιτρέπει τη χωροθέτηση μέσα 
σε περιοχές κατοικίας μιας σειράς χρήσεων (από εκθεσιακά κέντρα και 
ξενοδοχεία, μέχρι πρατήρια καυσίμων και κέντρα διασκέδασης), ενώ 
συγχρόνως, εντάσσει εγκαταστάσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων, 
καύσης τοξικών στερεών απορριμμάτων, εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στην κατηγορία «Εγκαταστάσεων Αστικών Υποδομών 
Κοινής Ωφέλειας» και όχι σε κατηγορία υψηλής όχλησης (που θα έπρεπε 
να εντάσσονται), ανοίγοντας το δρόμο για τη χωροθέτησή τους μέσα στον 
αστικό ιστό. Πρόκειται για φωτογραφικές ρυθμίσεις που υπηρετούν τα 
διάφορα «επενδυτικά» σχέδια στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το νομοσχέδιο εμπεριέχει άρθρα που πλήττουν 
άμεσα την περιοχή Νέας Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας και την πόλη που 
παύει πλέον να θεωρείται αμιγής τόπος κατοικίας ενώ το Άλσος της Ν. 
Φιλαδέλφειας, παραδίδεται στις ορέξεις των επιχειρηματικών 
συμφερόντων. 
Ειδικότερα: 
 Με τα άρθρα 8, 9 και 11 ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 
συμπεριλαμβάνεται στην Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας, 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & 
ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 Email: adedv@adedv.gr. 
adedv1@adedv.gr 2 
 
όπου «προβλέπεται να αναπτυχθούν δραστηριότητες επιτελικής 
διοίκησης, χρηματοπιστωτικές, γραφείων και εδρών επιχειρήσεων, 
εμπορίου, τουρισμού, εκπαίδευσης και πολιτισμού» και οι δεκάδες 
χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής αντιμετωπίζονται ως ένας πληθυσμός 
που πρέπει να «συγκρατηθεί», μιας και η γειτονιά θα χάσει τον 
χαρακτήρα της, ως περιοχή κυρίως κατοικίας. 
 Με τα άρθρα 18 και 19 του νομοσχεδίου το Άλσος μετατρέπεται σε 
Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας, η διαχείριση του οποίου 
στη συνέχεια θα περάσει από το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας στο 
«Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Μητροπολιτικών και 
Υπερτοπικών Πάρκων Αττικής». Το άλσος δεν θα υπάγεται πλέον στην 
αρμοδιότητα του δήμου αλλά ενός φορέα που θα εξυπηρετεί άλλα 
συμφέροντα. 
 Με τα άρθρα 81 και 82 αποχαρακτηρίζεται -με κατάφωρα 
αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις- ο δασικός χαρακτήρας του Άλσους, 
καθώς παραχωρούνται άμεσα 6 στρέμματα και στη συνέχεια άλλα 23 
στρέμματα (5% της συνολικής έκτασης του Άλσους) «για την ανέγερση 
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων». 
Τα ίδια ιδιωτικά συμφέροντα, που η κυβέρνηση τους ανοίγει την όρεξη, 
θεωρούν ότι έχουν το ελεύθερο να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και διά 
της πυγμής. 
Την ίδια μέρα που το νομοσχέδιο-έκτρωμα οδηγούνταν προς ψήφιση 
στη Βουλή, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Νέας Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας 
επιχείρησε να πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια και ανοιχτή συζήτηση 
σχετικά με αυτό το φλέγον ζήτημα των προβλέψεων του Ρυθμιστικού για 
την περιοχή. Διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο 
Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε καθώς 
διαλύθηκε με τη βία και τις απειλές κατά της ζωής των συμμετεχόντων 
αλλά και τις απειλές περί εμπρησμού του άλσους, από ορδές οργανωμένων 
τραμπούκων, κατ’ εντολή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων 
που επιχειρούν να απλώσουν τα χέρια τους πάνω από την πόλη. Το 
αντίστοιχο συνέβη και σε επόμενη προσπάθεια να πραγματοποιηθεί 
συζήτηση των νεοεκλεγέντων δημάρχων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας 
Ιωνίας. 2 
 
Το δικαίωμα των πολιτών να έχουν λόγο για θέματα που αφορούν 
άμεσα τις ζωές τους, να συζητούν, να αντιστέκονται στις 
καταστροφικές επιδιώξεις ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα μαζί με όλες τις κοινωνικές οργανώσεις 
και συλλογικότητες δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στις πιο μαύρες 
εποχές του παρακράτους, της τρομοκρατίας και της παραβίασης των 
πολιτικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, της απαγόρευσης της 
συλλογικής δράσης από οργανωμένες ομάδες τραμπούκων. 
Δεν θα επιτρέψει να υπάρξουν «επιχειρηματικές ζώνες» στις οποίες 
δεν υφίστανται πλέον ούτε τα συνταγματικά δικαιώματα όπως το 
δικαίωμα του «συνέρχεσθαι». 
Δεν θα επιτρέψει να γίνει η Ν. Φιλαδέλφεια και το Άλσος και κάθε 
ελεύθερος χώρος της Αττικής βορά των επιχειρηματικών 
συμφερόντων. 
Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.