ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2013-03-27 06:24

              

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ mail του συλλόγου sylaristo@gmail.com και ο σύλλογος τα προωθεί στο δικηγόρο του σωματείου, ο οποίος απαντά συγκεκριμένα και ενυπόγραφα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΛΑΔΟΣ:

ΣΧΟΛΕΙΟ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΒΑΘΜΟΣ) (Ν.4024/2011):

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΚ) (Ν.4024/2011):

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΓΓΑΜΟΣ/Η – ΑΓΑΜΟΣ/Η  –ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η):

ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ:

ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010, ΤΟ 2011, ΤΟ 2012:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

ΧΡΟΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΧΡΟΝΟ ΣΤΡΑΤΟΥ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

επισυναπτόμενο εδώ