Το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση στο δημόσιο και οι αλλαγές που εισάγει

2014-02-27 06:55

Το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση που κατατέθηκε στην επιτροπή της βουλής έχει προαποφασίσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης!

Συγκεκριμένα:

 1. Εισάγονται ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης:

 • Με τους βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων.

 • Με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.

 • Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.

  Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση και αρμόδιος για τον επιμερισμό τους ανά Διεύθυνση και Τμήμα είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

 1. Για τον επιμερισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως:

  Η παραγωγικότητα των μονάδων!!!... οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής !!!...

 2. Την αξιολόγηση θα την κάνει  ένας αξιολογητής, που είναι ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από αυτή που υπηρετεί ο αξιολογούμενος. Ο άμεσος προϊστάμενος του αξιολογούμενου έχει πλέον το ρόλο του εισηγητήΑν ο αξιολογητής δεν εφαρμόσει o,τι προβλέπεται για τα ανώτατα ποσοστά αριστούχων, μετρίων και κακών υπαλλήλων, διώκεται πειθαρχικά για το αδίκημα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος.

   

 3. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, το ανώτατο ποσοστό αξιολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται στο 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των Προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της κάθε Γενικής Διεύθυνσης.

Έχει κανείς αυταπάτες ότι επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τις απολύσεις, τις διαθεσιμότητες και τις αλλαγές των εργασιακών σχέσεων;