Το «νέο σχολείο» της κατακερματισμένης γνώσης, γίνεται παιδοφυλακτήριο! Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του σωματείου μας, Παλαιολόγου Παλαιολόγου για το ζήτημα κάλυψης των μαθημάτων ειδικοτήτων, από δασκάλους

2013-07-01 20:33

Την περσινή χρονιά είχαμε πλήθος περιπτώσεων (ειδικά στα ΕΑΕΠ αλλά και σε κλασικά ολοήμερα δημοτικά) όπου το υπουργείο παιδείας δεν τοποθέτησε εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα μαθήματα ειδικοτήτων (ακόμα και Αγγλικών) και με προφορικές εντολές η διοίκηση καλούσε τους δασκάλους να καλύψουν τα κενά αυτά με τη δικαιολογία ότι υπάρχει περίσσευμα ωρών από τους εκπαιδευτικούς, ότι οι μαθητές στα ΕΑΕΠ δεν επιτρέπεται να σχολάνε νωρίτερα από τις 14.00 κ.λπ. Καλούσε επίσης, τους εκπαιδευτικούς να κάνουν ενισχυτική διδασκαλία στο τμήμα, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοια έννοια (η ενισχυτική διδασκαλία αφορά μόνο τμήματα ως 5 μαθητών και σε καμία περίπτωση τμήματα ολόκληρα). Ο στόχος ήταν σαφής: να εμφανίσει μια πλασματική κανονική λειτουργία των σχολείων για να ισχυρίζεται επικοινωνιακά ότι όλα λειτουργούν καλά. Γνωρίζοντας ότι καθημερινά καταρρέουν τα επικοινωνιακά κόλπα για το «νέο σχολείο», επιδιώκει να κρατήσει σε ύπνωση τους γονείς, καλύπτοντας το πρόβλημα σε βάρος όμως των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Μετατρέπει έτσι το σχολείο σε παιδοφυλακτήριο μια και το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει ούτε κατά διάνοια μια συνεκτική εκπαιδευτική και παιδαγωγική ωφελιμότητα αλλά εξαντλείται με αποκλειστικό γνώμονα τις ώρες παραμονής στο σχολείο.

Με τον τρόπο αυτό εντείνονται τα χαρακτηριστικά του σχολείου της πληροφορίας και της δεξιότητας, της κατακερματισμένης γνώσης που χρειάζεται η καπιταλιστική αγορά σε βάρος της ολόπλευρης γνώσης και της κριτικής ικανότητας. Με τη μέθοδο αυτή το υπουργείο και η κυβέρνηση επιδιώκουν να συνεχίζουν το απαράδεκτο καθεστώς των μηδενικών προσλήψεων χωρίς αντιδράσεις.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια αυτή θα μας βρει απέναντί της. Θα υπερασπίσουμε τα μορφωτικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας σε ένα σχολείο δημόσιο και δωρεάν, ενιαίο 12χρονο ενάντια στο φτωχό, ευέλικτο σχολείο της αγοράς. Θα υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών σε πλήρη μόνιμη και ασφαλή εργασία. Ειδικότερα για την επόμενη χρονιά, γνωρίζουμε ότι θα ενταθούν τα παραπάνω φαινόμενα και οι εκβιασμοί λόγω της ανακοινωμένης πρόθεσης της κυβέρνησης να προχωρήσει σε απολύσεις 12.000 αναπληρωτών και σε προσλήψεις μόλις 2.000 (από 12.500 φέτος) σε ολόκληρη την εκπαίδευση.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς:

  • να αποκαλύπτουν όλες τις ελλείψεις στους γονείς και να συμβάλλουν με τη δράση τους για κοινό μέτωπο αγώνα εκπαιδευτικών-γονιών-μαθητών.
  • Να αρνούνται παράνομες προφορικές εντολές και να ενημερώνουν το σωματείο άμεσα.

Διεκδικούμε:

  • Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων
  • Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους
  • Ενιαίο δωδεκάχρονο, δημόσιο, δωρεάν σχολείο που θα σέβεται τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, θα αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, θα προωθεί την αγάπη για τη γνώση, θα τα μάθει να εξηγούν και ν’ αλλάζουν τον κόσμο, θα τα διδάξει αλληλεγγύη, συλλογικότητα, αγωνιστικότητα, με περιεχόμενο απαλλαγμένο από την παπαγαλία, το μυστικισμό , το ρατσισμό, ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτό για όλα τα παιδιά, Έλληνες και μετανάστες, χωρίς οριζόντιους ή κάθετους διαχωρισμούς, χωρίς αξιολογικές ή εξεταστικές κρίσεις.

Γνωρίζοντας ότι η διοίκηση λειτουργούσε μόνο με προφορικές εντολές απευθυνθήκαμε και στο νομικό σύμβουλο του σωματείου για να ενισχύσουμε τη συνδικαλιστική μας διεκδίκηση.

Μετά από ερώτημα που έθεσε ο σύλλογός μας ο νομικός σύμβουλος του σωματείου μας απάντησε ότι:

 «…Η απασχόληση αυτή, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι δίνεται στα πλαίσια του άρθρου 13 παρ. 8 του Ν. 2517/1997, είναι μη νόμιμη διότι το έργο που καλείται να παράσχει ο εκπαιδευτικός αποτελεί ουσιαστικά παροχή εκπαιδευτικού έργου που δεν προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα και για αυτό οποιαδήποτε ενασχόληση είναι μη νόμιμη η εντολή δε της διοίκησης είναι άκυρη διότι δίνεται κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, κατ ευθεία παράβαση του νόμου, είναι αναιτιολόγητη, πάσχει ως αναφορά τον τύπο της διότι πρέπει να είναι γραπτή, ειδική και συγκεκριμένη…»

Επαναλαμβάνουμε ότι για το σωματείο μας είναι σαφές ότι η διεκδίκηση των αιτημάτων μας είναι κυρίως συνδικαλιστική και πολιτική, ότι ξέρουμε καλά ότι το κράτος, όπως κατ’ επανάληψη έχει δείξει, κάνει χρήση της νομοθεσίας και δημιουργεί νόμους που εξυπηρετούν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ, του ΔΝΤ, του κεφαλαίου. Δεν έχουμε αυταπάτες. Οι εργαζόμενοι και ο λαός με την πολιτική, οικονομική και συνδικαλιστική τους πάλη κατέχτησαν μέχρι σήμερα κάθε δικαίωμα. Το σύνθημα «Μ’ αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο. Καλούμε τα μέλη μας να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, να προκρίνουν την άμεση δημοκρατία των συλλογικών διαδικασιών και όχι την ανάθεση και την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση.

Ακολουθεί περίληψη της γνωμοδότησης. Αναλυτικότερη γνωμοδότηση κατατίθεται στη διοίκηση

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ερωτήθηκα από το σύλλογο δασκάλων «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σχετικά με την υποχρέωση αναπλήρωσης και κάλυψης των ωρών εργασίας σε περίπτωση που στις ώρες αυτές όπως περιγράφονται στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα δεν καλύπτονται από εκπαιδευτικό λόγω μη τοποθέτησης του και μη αναπλήρωσης του για την διδασκαλίας μαθημάτων ειδικοτήτων.

 Επί του ανωτέρω ερωτήματος επικαλούμαι τα εξής:

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 1566/1985 περίπτωση 11 «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:  α) την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων,  ε) τα διδασκόμενα μαθήματα και τα εβδομαδιαία ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα……..» και 12 «Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής, ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται, εκτός από τους δασκάλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του νομάρχη ( ήδη αντικαταστάθηκε με το Ν. 3852/2010 )  είτε με ολική απόσπαση είτε με υπερωριακή απασχόληση είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα. Σύμφωνα με το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 2517/1997 του ως άνω νόμου παρ. 7 ορίστηκε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1.9.1997  και με την 8 ορίστηκε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο  σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και  πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και  κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει  υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ ` του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.  Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης  παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους». Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 201/1998 ρυθμίστηκαν θέματα της οργάνωσης και λειτουργιάς των δημοτικών σχολείων καθώς και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα. Σε εκτέλεση των ανωτέρω νομοθετημάτων εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΑ Φ. 1//2010 ( Υ.Α. Φ. 12/620/61531/Γ1 ΦΕΚ Β 804/2010 ) που ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα και η υπό στοιχεία Φ. 2/879/88413/Γ1        (ΦΕΚ Β 1139/28.7.2010)  Διδασκαλία - πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) - επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος. Επιπλέον με την ΥΑ. Φ.12/20/2045/Γ1 (ΦΕΚ Β΄ 56/26.01.2011) ορίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - ΑΠ1", "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - ΑΠ2" και "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας -ΑΠ3" του Ε.Π Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ και με την Υ.Α Φ.12/443/51800/Γ1 (ΦΕΚ Β΄1096/02/06/2011)ρυθμίστηκαν τα θέματα στελέχωσης. Τέλος με την Υ.Α. Φ. 52/63/12873/Γ1   (ΦΕΚ Β΄ 253/13.02.2012)ορίστηκαν οι προϋποθέσεις της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στην προκειμένη περίπτωση η εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπληρώσουν την απουσία εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, με προφορική εντολή του προϊσταμένου τους. Η απασχόληση αυτή, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι δίνεται στα πλαίσια του άρθρου 13 παρ. 8 του Ν. 2517/1997, είναι μη νόμιμη διότι το έργο που καλείται να παράσχει ο εκπαιδευτικός αποτελεί ουσιαστικά παροχή εκπαιδευτικού έργου που δεν προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα και για αυτό οποιαδήποτε ενασχόληση είναι μη νόμιμη η εντολή δε της διοίκησης είναι άκυρη διότι δίνεται κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, κατ ευθεία παράβαση του νόμου, είναι αναιτιολόγητη , πάσχει ως αναφορά τον τύπο της διότι πρέπει να είναι γραπτή, ειδική και συγκεκριμένη.

Η συμπεριφορά της διοίκησης να προκρίνει την αναγκαιότητα ακόμη και την διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας χωρίς να φροντίζει για την κάλυψη με μόνιμο προσωπικό τις σχολικές μονάδες συνιστά παραβίαση της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου αντιβαίνει δε στο άρθρο 16 του Συντάγματος

Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να παρέχουν την εργασία τους κατ αναπλήρωση της κενής θέσης για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων και να μην αναλαμβάνουν καθήκοντα χωρίς τη σαφή και γραπτή εντολή του προϊσταμένου τους (του διευθυντή).

Με τιμή,

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

e- mail : palaiologos@otenet.gr

Το «νέο σχολείο» της κατακερματισμένης γνώσης, γίνεται παιδοφυλακτήριο! Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του σωματείου μας, Παλαιολόγου Παλαιολόγου για το ζήτημα κάλυψης των μαθημάτων ειδικοτήτων, από δασκάλους

επισυναπτόμενο εδώ