Την άλλη εβδομάδα η προκήρυξη για τους Περιφερειακούς Διευθυντές

2015-02-08 07:40

 

Άμεσα θα αντικατασταθούν  οι  13  Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και εντός των ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι σχετικές διεργασίες για τους διαδόχους τους. 

 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι και τη λήξη της θητείας τους τον Ιούλιο του 2015 και αναμένεται να οριστούν νέα κριτήρια για την ανάδειξή τους. 

 

Διαβάστε περισσότερα: https://www.alfavita.gr

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη για τους νέους Περιφερειακούς θα βγει μετά την ψήφιση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης

 

Μέχρι το διορισμό νέων Περιφερειακών Διευθυντών οι υπηρετούντες θα ασκούν τα διοικητικά, εκπαιδευτικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη θέση τους.

Πρόσκληση για τις δεκατρείς (13) θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Στην προηγούμενη προκήρυξη οι αιτήσεις έπρεπε να συνοδεύονταν από:

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και στοιχεία του ενδιαφερομένου.

2. Αποδεικτικά δεκαπενταετούς τουλάχιστον εκπαιδευτικής υπηρεσίας η οποία πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

3. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι τίτλοι σπουδών θα υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλουςσπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα. Σημειώνουμε ότι το συγγραφικό έργο μόνο θα αναφέρεται και δεν θα προσκομίζεται.

 

Μέχρι το διορισμό νέων Περιφερειακών Διευθυντών οι υπηρετούντες θα ασκούν τα διοικητικά, εκπαιδευτικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη θέση τους.

Πηγή: dictyo.gr