Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα! Αναστολή διορισμών ως τις 31/12/2015, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

2014-12-24 07:49

 

Παράταση της Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» έως 31/12/2015

 

Δημοσιεύουμε ακολούθως την Πράξη 29 της 22-12-2014 του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

 

ΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Πράξη 29 της 22−12−2014

 

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

 

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Έχοντας υπόψη:….

 

2. Την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

3. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και

4. Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.

 

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ Π.Υ.Σ