Τάκης Ρουμπής Αθήνα, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ενημερωτικό δελτίο

2014-08-15 12:56
Τάκης Ρουμπής Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
 Τηλ.: 6977393115
E-mail: takisroumpis@yahoo.gr ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
 
Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με την πράξη 14/13-8-
2014 πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις της Β’ φάσης των 
εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής.
Μετά τη διαδικασία της Β΄ φάσης οριστικής τοποθέτησης και επειδή 
υπήρχαν εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν, ακολούθησε η διαδικασία
της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση -στα εναπομείναντα οργανικά 
κενά- με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης).
Oι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με τη σημερινή πράξη του ΠΥΣΠΕ Α΄
Αθήνας, μπορούν (εφόσον επιθυμούν) να υποβάλουν αίτηση 
επανεξέτασης (για τυχόν λάθη ή παραλείψεις), από 18-08-2014 έως 
19-08-2014 στο fax 210-5243980.
Οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 
(ΠΕ11 και ΠΕ16) καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από μετάταξη 
θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε 
λειτουργικά κενά από 21-08-2014 έως 25-08-2014 (το ΠΥΣΠΕ θα 
συνεδριάσει για την τοποθέτησή τους στις 29/8).
Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση), οι 
εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν οργανικά, θα μπορούν 
(εφόσον επιθυμούν) να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ
από 20/8/2014 μέχρι και 22/8/2014.
Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας μπορούν να 
υποβληθούν μέχρι και τις 28 Αυγούστου (μέσα σε 15 ημέρες από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 
και το άρθρο 15 παρ. 13 του Π.Δ.50/1996).
 
Τάκης Ρουμπής
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας