Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας: Αριθμητικά στοιχεία για τις υπηρεσιακές μεταβολές στην Α΄ Αθήνας

2014-05-20 06:26

Τάκης Ρουμπής

Αθήνα, 18 Μαΐου 2014

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

Τηλ.: 6977393115

takisroumpis@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: Δ.Σ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται:

Α) Τα μέχρι στιγμής οργανικά κενά που έχουν προκύψει στην Α΄ Αθήνας από συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2013 καθώς και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση από μετάθεση, στη διάθεση από μετάταξη και επιστροφή από το εξωτερικό στο ΠΥΣΠΕ της Α΄ Αθήνας

Β) Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αιτήσεις παραίτησης το 2014 και

Γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ, αιτήσεις βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης

      ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

 

 

  ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ   ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ   125 23   112 2
ΠΕ 60 ΝΗΠ/ΓΩΝ   22 39   10 0
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ   13 0   25 0
ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ   2 0   32 2
ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ   3 0   16 0
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ   8 0   0 0
ΠΕ 19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   36 0   93 0
ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ   4 0   4 0
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ   0 0   47 0
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ   0 0   19 0
               
  ΣΥΝΟΛΟ   213 62   358 4

Αιτήσεις παραίτησης μέχρι 30 Απριλίου 2014 (με δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης έως 30 Μαΐου) υπέβαλαν 169 εκπαιδευτικοί (νέα πιθανά οργανικά κενά που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα του προηγούμενου πίνακα).

Οι αιτήσεις παραίτησης 2014 κατά ειδικότητα:

ΠΕ70 – 121

ΠΕ60 – 26

ΠΕ06 – 16

ΠΕ11 – 2

ΠΕ16 – 0

ΠΕ05 – 1

ΠΕ23 – 3

Τα αριθμητικά στοιχεία των αιτήσεων μετάθεσης 2014 έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
                       
  ΕΚΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ ΔΙΑΠ/ΚΑ ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  
  180 4 3 18 7 1 411 8 31 663  
                       
        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ          
                       
  ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ       ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ  
  ΑΠΛΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΣΥΝΕΞΕ ΤΑΣΗ  ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ ΔΙΑΠΟΛ/ΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΣΜΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 125 2 3 16 7 1 164 83 4 27 432
ΝΗΠ/ΓΟΙ 23 0 0 0 0 0 78 9 3 2 115
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 3 1 0 0 0 0 19 0 1 0 24
Φ.ΑΓΩΓΗΣ 24 1 0 2 0 0 13 27 0 2 69
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 5 0 0 0 0 0 7 11 0 0 23
ΣΥΝΟΛΟ 180 4 3 18 7 1 281 130 8 31 663

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας