Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών στην Α' Διεύθυνση

2014-05-07 07:13
Τάκης Ρουμπής Αθήνα, 6 Μαΐου 2014 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας 
 Τηλ.: 6977393115 
E-mail: takisroumpis@yahoo.gr ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π.Ε. Α΄ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο 
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
Αιτήσεις παραίτησης μέχρι 30 Απριλίου σύμφωνα με τον Ν.4186/2013 
άρθρο 36 παράγραφος 20 υπέβαλαν 169 (πέρυσι 132) εκπαιδευτικοί. 
Από τις αιτήσεις οι 7 αφορούν Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων. 
 
Αναλυτικά οι παραιτήσεις κατά ειδικότητα (σε παρένθεση οι περσινές): 
 
ΠΕ70 – 121 (95) 
ΠΕ60 – 26 (22) 
ΠΕ06 – 16 (12) 
ΠΕ11 – 2 (0) 
ΠΕ16 - 0 (2) 
ΠΕ05 – 1 (0) 
ΠΕ23 - 3 (1) 
 
Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής 
ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα 
μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007