Σωματείο εργαζομένων ΓΕΝ Πατησίων: Νέα υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου "Πατησίων", από 23/4 χωρίς παθολόγο

2013-04-26 21:49

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

Χαλκίδος 15 – 17 Αθήνα 111-43

ΑΘΗΝΑ 24.04.2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Από χθες 23/4/13 το Γ.Ν.Α. «Πατησίων» είναι χωρίς Παθολόγο αφού η μοναδική ειδικευμένη ιατρός κατέθεσε αναρρωτική άδεια.

Καταγγέλλουμε την Διοίκηση του Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων» (κα. Μπαλαούρα Όλγα και κα. Μαΐσογλου Βαρβάρα) για την επανειλημμένη ανικανότητά τους να καλύψουν με εφημερεύοντες Παθολόγους το Νοσοκομείο. Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζεται εδώ και ένα μήνα να μη νοσηλεύονται ασθενείς στο Παθολογικό και Καρδιολογικό Τμήμα με δική τους ευθύνη. Αντιθέτως αντί να φροντίσουν για την άμεση επίλυση του προβλήματος,ζητούν από το Επιστημονικό Συμβούλιο προτάσεις που οδηγούν σε νέα συρρίκνωση του Νοσοκομείου.

Προειδοποιούμε όλους τους εμπλεκόμενους ότι το Σωματείο Εργαζομένων θα σταθεί δυναμικά απέναντι σε κάθε μεθόδευση που οδηγεί σε νέα υποβάθμιση του Νοσοκομείου.