Σχετικά με έγγραφο για δηλώσεις για ποινικές διώξεις που στάλθηκε από το υπουργείο και προωθήθηκε από την περιφερειακή διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και εκτίμηση του νομικού συμβούλου του συλλόγου μας

2013-04-18 18:43

Σχετικά με έγγραφο για δηλώσεις για ποινικές διώξεις που στάλθηκε από το υπουργείο και προωθήθηκε από την περιφερειακή διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και εκτίμηση του νομικού συμβούλου του συλλόγου μας

Παραθέτουμε το έγγραφο

ΘΕΜΑ: «Aναφορά για ποινική δίωξη»

 1.               Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν κάποιος από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας διώκεται ποινικά από 1-1-2007 μέχρι σήμερα.

2.               Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να υποβάλλουν στο Διευθυντή ή Προϊστάμενό τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εάν διώκονται ή δεν διώκονται ποινικά (από 1-1-2007 μέχρι σήμερα).

3.               Οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι των σχολείων, αφού παραλάβουν τις Υ.Δ. να στείλουν ΑΜΕΣΑ με email έγγραφο, στο οποίο θα δηλώνουν, εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει εκπαιδευτικός του σχολείου τους, που διώκεται ποινικά από 1-1-2007 έως σήμερα.

4.               Παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ απάντηση, λόγω του κατεπείγοντος (η Δ/νση πρέπει να απαντήσει σε παραγγελία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μέχρι τις 12:00 σήμερα).

                                                                                                                              Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ


Κατά την εκτίμηση του νομικού συμβούλου του συλλόγου μας, Παλαιολόγου Παλαιολόγου,

 

«Η κλήση σε οποιοδήποτε συνάδελφο για την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την ποινική του κατάσταση, από οποιοδήποτε διοικητικά ανώτερο όργανο, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, συνιστά γι’ αυτόν που τη ζητά παράβαση του ποινικού κώδικα και συγκεκριμένα στοιχειοθετείται το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), διοικητικά δε, το όργανο αυτό ενεργεί καθ’ υπέρβαση εξουσίας και οποιαδήποτε τέτοια εντολή είναι παράνομη και άκυρη».

 

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καθεστώς ολοκληρωτισμού που δε θα επιτρέψουμε να εγκαθιδρυθεί!

Κανένα στέλεχος της διοίκησης να μη διανοηθεί να προχωρήσει σε αντίστοιχες εντολές!

Ο σύλλογός μας θεωρεί ότι η παραγγελία αυτή από την πλευρά του Υπουργείου παιδείας εντάσσεται στο σχέδιο εξόντωσης των εργαζομένων. Ο μινώταυρος της τρόικας, κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ ζητούν αίμα δημοσίων υπαλλήλων με οποιοδήποτε τρόπο. Το σύστημα, την εποχή της πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης απαιτεί εργασιακές συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους σε δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα. Καμία εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια, απόλυση όποτε επιθυμεί ο εργοδότης, μισθό όσο θέλει ο εργοδότης και όποτε θέλει. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για τους 1.500.000 ανέργους, αντίθετα είναι στόχος τους να αυξάνονται γιατί βρίσκουν ευκαιρία από το φόβο της ανεργίας να περνούν ασύδοτα ότι θέλουν.  Γι’ αυτό έχουν βάλει στόχο να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο τομέα. Η ύπαρξή της αποτελεί πρόκληση για τους τροϊκανούς και το κεφάλαιο.

ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ!

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΓΩΝΑΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

Σχετικά με έγγραφο για δηλώσεις για ποινικές διώξεις που στάλθηκε από το υπουργείο και προωθήθηκε από την περιφερειακή διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και εκτίμηση του νομικού συμβούλου του συλλόγου μας

επισυναπτόμενο εδώ