Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Διαμαρτυρία ως προς την κάλυψη κενών στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία (προς τη ΔΟΕ)

2013-10-04 00:16

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε την ζοφερή κατάσταση των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και ειδικότερα των ολοήμερων Νηπιαγωγείων, όπως διαμορφώθηκε μετά τον β΄ κύκλο αποσπάσεων.

Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην περίπτωση την Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, στα λειτουργικά κενά των Νηπιαγωγείων της που είναι συγκεκριμένα και υπαρκτά τώρα πια και στην προκλητική ολιγωρία κάλυψής τους, που έχει σαν αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός ολοήμερων Νηπιαγωγείων να υπολειτουργεί.

Επισημαίνουμε επίσης την καταστρατήγηση της γνωστής μέχρι σήμερα και βάσει Νόμου (ν.3699/2008/άρθρα 21 & 22) διαδικασίας που ακολουθείτο σε σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές, κάλυψη δηλ. των λειτουργικών κενών με την μετακίνηση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω των αποσπάσεων και στην συνέχεια πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτές – αναπληρώτριες) για την κάλυψη των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών.

Αντ΄ αυτού,  η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Α΄  Αθήνας με σπουδή και πριν την πραγματοποίηση του β΄ κύκλου αποσπάσεων προχώρησε στην κάλυψη μικρού μέρους των λειτουργικών κενών με αναπληρώτριες Νηπιαγωγούς (αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσληψή τους έγινε παράλληλα με τον α΄ κύκλο αποσπάσεων), χωρίς φυσικά να καταφέρει να δώσει κάποια λύση.

Βρισκόμαστε στο τέλος του Σεπτεμβρίου παρακολουθώντας την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να αγνοεί εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά και να απαξιώνει το ολοήμερο σχολείο, θεσμό τον οποίο έχει προβάλλει στο έπακρο και έχει υπερθεματίσει στο παρελθόν.

Ως πότε θα παρακολουθούμε την υπονόμευση του Δημόσιου σχολείου, της Δημόσιας εκπαίδευσης;

Απαιτούμε την άμεση κάλυψη των λειτουργικών κενών, τόσο στην Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, όσο και σε οποιαδήποτε Δ/νση παρατηρείται το ίδιο,  με τη νόμιμη  διαδικασία, κάλυψη δηλ. των λειτουργικών κενών με την μετακίνηση μόνιμων νηπιαγωγών μέσω των αποσπάσεων και στην συνέχεια πρόσληψη έκτακτων (αναπληρωτές -αναπληρώτριες) για την κάλυψη των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών.

Αθήνα  29-9-2013