ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΜΟΙ - ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ Επανέρχονται στο προσκήνιο και στοιχειώνουν την εκπαίδευση

2014-05-20 06:35

 

www.nipiagogoi.gr

 

Παλιές μνήμες επανέρχονται...

Πριν από 30 χρόνια με το Ν1566/85 είχε γίνει προσπάθεια να οργανωθούν και να λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία με ιδιότυπη μορφή ,αποδυναμωμένα από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο στα πλαίσια των παιδικών κέντρων ενός θεσμού υβριδικού τύπου με συγκεχυμένες λειτουργίες , επικαλύψεις  υπευθυνοτήτων του προσωπικού , υπό την αρμοδιότητα δυο υπουργείων .

Ο Νόμος 1566/85 άρθρο 3 παρ.2 ανέφερε:

Η προσχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των παιδικών κέντρων, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Και στο άρθρο 3 παρ. 5 του ίδιου νόμου:. Κατ' εξαίρεση τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.

Η ιδέα του παιδικού κέντρου δεν βρήκε υποστηρικτές, ούτε στην εκπαιδευτική ούτε στην πανεπιστημιακή κοινότητα με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν ελάχιστα. Η πιο γνωστή  περίπτωση λειτουργίας παιδικού κέντρου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με διευρυμένο ωράριο για παιδιά από 2,5 έως 6 ετών, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Χ. Φράγκου, το σχολικό έτος 1987-88 ,κατέληξε ένα αποτυχημένο και επικίνδυνο πείραμα ,το οποίο βέβαια δεν θα μπορούσε να γενικευτεί.

Τότε υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους συντονισμένους αγώνες των Νηπιαγωγών, που αρνήθηκαν να ενταχθούν στα παιδικά κέντρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμιζόταν ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου και θα περιορίζονταν σε ρόλο φύλαξης των παιδιών[1]

Η προφανής αδυναμία του θεσμού να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό κέντρο, αλλά και η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας τον οδήγησαν σε αχρησία με αποτέλεσμα να περάσει στην ιστορία  μόνο ως βιβλιογραφική αναφορά (στην περίπτωση του ΑΠΘ η ονομασία έχει παραμείνει, αλλά πρόκειται για ΝΠΙΔ στο οποίο εγγράφονται τα παιδιά όσων εργάζονται στο Πανεπιστήμιο )

Πολλά χρόνια μετά το 2013, με το ν. 4115 αν και ρυθμίζεται η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων  (άρθρο 39 παρ.5 ) δε γίνεται λόγος όπως είναι φυσικό, για το θεσμό-φάντασμα των παιδικών κέντρων .

Το 2014 όμως έχουμε νεκρανάσταση και ολική επαναφορά των παιδικών κέντρων

Ενώ ο Υπουργός, θα έπρεπε να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης - η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα από τον Αύγουστο του 2013 - για την απόδοση της πραγματικής οργανικότητας που αντιστοιχεί σε Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν για χρόνια με άλλη οργανικότητα (π.χ. Νηπιαγωγεία με 3 τμήματα χαρακτηρίζονται  2/θεσια) , - παρακάμπτει και το νόμο του 2013 και επαναφέρει το θέμα των παιδικών κέντρων με τη διαδικασία μάλιστα,  του κατεπείγοντος με τροπολογία στο Νομοσχέδιο για τις Λαϊκές Αγορές.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών θεωρεί ότι η  τροπολογία που αναφέρθηκε παραπάνω σχετίζεται άμεσα με την απόφαση ( με Αρ. Πρωτ. 23079 /ΙΚ18 / 02/2014) "Καθορισμός στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτους 2014"όπου αναφέρεται ως στρατηγικός στόχος η Επέκταση της Προσχολικής Εκπαίδευσης για το σύνολο των παιδιών άνω των 3 ετών.

Την ίδια εξαγγελία είχε κάνει και η κ .Διαμαντοπούλου στις προγραμματικές δηλώσεις  ως Υπουργός Παιδείας. Για το θέμα είχε ερωτηθεί η κ. Χριστοφιλοπούλου στη συνάντηση με το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ( 24/11/2009) και είχε απαντήσει ότι ήταν λογοπαίγνιο...

Πραγματικά, είναι απορίας άξιο, με ποιό τρόπο θα γίνει η επέκταση της προσχολικής εκπαίδευσης για το σύνολο των παιδιών άνω των 3 ετών, όταν 45.000 προνήπια δε γίνονται δεκτά για φοίτηση στα δημόσια νηπιαγωγεία και βιώνουν το απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων ;

Δε γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, ότι αυτό που έχει προτεραιότητα, είναι η άμεση κάλυψη των αναγκών για φοίτηση παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών που είναι η ηλικία-θύμα σε ότι αφορά το δικαίωμα φοίτησης ;

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών θεωρεί ότι η τροπολογία ψηφίστηκε  για να προχωρήσει η ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ των δημοσίων Νηπιαγωγείων αλλά και η εκχώρηση των δομών εκπαίδευσης των Νηπιαγωγείων  σε ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών που θα φέρουν την επωνυμία παιδικά κέντρα  .

 Οι Νηπιαγωγοί δε θα δεχθούν την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου του Νηπιαγωγείου  .

 Η επαναφορά των παιδικών κέντρων  θα ακυρωθεί στην πράξη όπως και παλιά,  από  συντονισμένο αγώνα των εκπαιδευτικών.

·        Καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Π.Ε. άμεσα  να πάρουν θέση