Συνάντηση με Προέδρους Σχολικών Επιτροπών

2012-12-26 10:39

Την Πέμπτη 27/12, στις 9.30 π.μ. συνάντηση με τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής του 4ου διαμερίσματος της Αθήνας (είναι τα σχολεία του παλιού 1ου γραφείου)