Σοβαρότατες εξελίξεις σχετικά με την αξιολόγηση! Ράμπο-αξιολογητές για τα σχολεία σε κάθε ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

2014-10-01 01:54

Το ΥΠΑΙΘ  πίσω από τα επικοινωνιακά τρικ καθησυχασμού που διαχέουν πολλοί πρόθυμοι όπως «η αξιολόγηση δε θα φέρει απολύσεις», «δεν υπάρχουν ποσοστώσεις», η αξιολόγηση θα γίνει από δικούς μας ανθρώπους»,   (διευθυντές και σχολικοί συμβούλοι), «δεν κινδυνεύει κανένας»

προχωράει κανονικά σε όλο το σχέδιο που περιλαμβάνει και τους εξωτερικούς αξιολογητές. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) επιδιώκει να συγκροτήσει τις κατάπτυστες επιτροπές των ράμπο-αξιολογητών. 

Δύο είναι οι βασικές αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών: 

α) η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και υπηρεσιών και

 

β) η εκδίκαση ενστάσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.

 

Διαβάστε με ποιο τρόπο θα αξιολογήσουν τις σχολικές μονάδες (από το κείμενο):

 

Ως προς την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων 

  1. α) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσουν Εκθέσεις (Ν. 4142.7δ) τις οποίες υποβάλλουν το Συμβούλιο  της Αρχής,  όπου   αξιολογούν  τον βαθμό ανταπόκρισης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δράσης τους (άρθρο 32 του Ν. 3848), όπως  αυτό  αποτυπώνεται  στις  εκάστοτε εκθέσεις Α.Ε.Ε. των σχολικών  μονάδων, την  τεκμηρίωση  των όσων αναγράφονται σε αυτές και  τα οριζόμενα στο άρθρο 1.9α του Ν. 4142/2013, με σκοπό την τελική αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου ως θετική, θετική υπό όρους και αρνητική (Ν. 4142.8α).

    β) Για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. λειτουργούν ως κριτικοί φίλοι προς τη σχολική μονάδα κατά την περίοδο αξιολόγησής της και συνεργάζονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης με τον Σχολικό Σύμβουλο στην ευθύνη του οποίου ανήκει η προς αξιολόγηση σχολική μονάδα. Επισκέπτονται τη προς αξιολόγηση σχολική μονάδα όσες φορές κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση, το Σύλλογο Διδασκόντων,  τον σύλλογο γονέων και τα λοιπά  μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής της κοινότητας. Θέτουν υπόψη τους όσα στοιχεία αυτές κρίνουν απαραίτητα ή ζητηθούν από τα μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., τα οποία διερευνούν,  ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την επαρκή στελέχωσή της με εκπαιδευτικό προσωπικό, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ύπαρξη και ανάπτυξη σε αυτές υποστηρικτικών υπηρεσιών, πρακτικών και θεσμών (π.χ. τα Τμήματα Ένταξης, τα Τμήματα Υποδοχής,  Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σχολικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, συνεργασία εκπαιδευτικών, ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.). Απώτερος στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι να συμβάλουν στην υλοποίηση των  στρατηγικών στόχων για μείωση της μαθητικής διαρροής, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας και γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του  εκπαιδευτικού  έργου της σχολικής μονάδας. 

Ο στόχος είναι πια ολοφάνερος! Η κατηγοριοποίηση της σχολικής μονάδας. Άλλωστε αποκαλύπτεται από τις τρεις αξιολογικές κρίσεις, θετική αξιολόγηση, θετική υπό όρους, αρνητική. 
 
Διαβάστε αναλυτικά εδώ το έγγραφο σχετικά με τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών, τις αρμοδιότητές τους κ.λπ.
 
Διαβάστε τη διεθνή εμπειρία που καταγράψαμε ως σωματείο στο γράμμα που εκδόσαμε σχετικά με την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση
 

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η αυτοαξιολόγηση δεν είναι φάρμακο αλλά θανατηφόρο δηλητήριο

Ας μιλήσουμε με παραδείγματα.

Στις ΗΠΑ τα τελευταία δέκα χρόνια έκλεισαν 4000 σχολεία, καταργήθηκαν 300.000 θέσεις εκπαιδευτικών, μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς τα σχολεία σε 34 από τις 50 πολιτείες,  ενώ χιλιάδες μαθητές βρέθηκαν στην κυριολεξία στο δρόμο – ειδικά στις φτωχές γειτονιές – αφού δεν υπήρχε πια σχολείο να φοιτήσουν. Με ποιο τρόπο έγινε αυτό; Με την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών μέσω σκληρών εξετάσεων που μετρούν τις επιδόσεις των μαθητών από την τρίτη δημοτικού! Τα σχολεία πια δεν προσπαθούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες των μαθητών αλλά οι μαθητές τις ανάγκες των σχολείων! Οι εκπαιδευτικοί κάνουν στην κυριολεξία αγώνα δρόμου για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό εργασιακό περιβάλλον, όπου το επαγγελματικό τους μέλλον είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις επιδόσεις των μαθητών τους.

 

Τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα έχουν τα συστήματα αξιολόγησης και στην Αγγλία: κλεισίματα σχολείων, απολύσεις εκπαιδευτικών, αύξηση της μαθητικής διαρροής, μείωση χρηματοδότησης. Η υπηρεσία της εξωτερικής αξιολόγησης, το διαβόητο OFSTED, είναι στην κυριολεξία ο εφιάλτης των εκπαιδευτικών. Η πίεση που τους ασκείται  είναι τέτοια που το 50% παραιτείται στην πρώτη πενταετία!

 

Όσο για την Ευρώπη, η κατάσταση είναι παρόμοια: χιλιάδες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων στην Πορτογαλία, υποχρηματοδότηση των σχολείων στην Ισπανία μέσω της αξιολόγησης, διαχωρισμός των μαθητών στη Γερμανία από πολύ μικρή ηλικία σε αυτά που «μπορούν» και «δεν μπορούν» να σπουδάσουν. Τέλος παντού, η αναλογία μόνιμων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών είναι σε βάρος των πρώτων.

Οι «μεταρρυθμίσεις» στα εκπαιδευτικά συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθοδηγούμενες από τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση της Ευρώπης, έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: τη σύνδεση της αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών με τις επιδόσεις των μαθητών, τη σύνδεση των μισθών των εκπαιδευτικών με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους και το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται εξω-εκπαιδευτικοί φορείς – δηλαδή εταιρείες και ιδιώτες - για την δήθεν  πιο «αντικειμενική» εξωτερική αξιολόγηση. Στα Προεδρικά Διατάγματα και τα επιμορφωτικά υλικά που προβλέπονται για τη δική μας αξιολόγηση, θα βρούμε αυτολεξί μεταφράσεις και copy paste από αντίστοιχα νομοθετήματα άλλων χωρών, κατά κύριο λόγο των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, όπου εφαρμόζονται τα πιο σκληρά και καταστροφικά για το δημόσιο σχολείο συστήματα αξιολόγησης.

 

Ας πάψουν λοιπόν να μιλούν για αξιολόγηση που θα βελτιώσει την εκπαίδευση και θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό. Η πραγματικότητα δείχνει ότι όπου εφαρμόζεται, και μάλιστα με τον σκληρό και καθολικό τρόπο που προβλέπεται και για τη χώρα μας, πάντα ακολουθεί ένα ακόμα πιο σκληρό σύστημα, για να «διορθώσει» τις καταστροφικές συνέπειες που έχει το προηγούμενο! Αν επιτρέψουμε να εφαρμοστεί και σε μας, τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο σκληρά, με πρώτο και κύριο τη σύνδεση της επαγγελματικής μας προοπτικής με τις επιδόσεις των μαθητών μας. 

 

Ολόκληρο το γράμμα  εδώ