Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή

2014-12-08 18:12

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου. Βασικά στοιχεία του:

 

  • εμμονή στην καθολική σχεδίαση
 
  • αιτήσεις για παράλληλη ως 30 Ιουνίου, με εξαίρεση νηπιαγωγείο και Α' τάξη που θα μπορούν να γίνονται αιτήσεις στα ΚΕΔΥ (πια) ως 20 Σεπτέμβρη και ως 10 Οκτώβρη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. 
 
  • καμιά παράλληλη όπου υπάρχει Τ.Ε. με εξαίρεση μαθητές κωφούς, τυφλούς ή με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, εισήγηση των ΚΕΔΥ και έγκριση από δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ
 
  • παράλληλη μέχρι Γ' Γυμνασίου και μόνο, πέρα από κωφούς, τυφλούς, ΥΛΑ
 
  • σύσταση κλάδων ΠΕ71-ΠΕ61
 
  • οι εκπαιδευτικοί με τυπικά προσόντα στην ΕΕ διατηρούν τον κωδικό του κλάδου τους στον οποίο προσαρτάται η προέκταση .50 για όσο διάστημα εργάζονται στην ΕΕ
 
  • Για τους αναπληρωτές δύο πίνακες, ένας των αποφοίτων τμημάτων ειδικής αγωγής-ένας των άλλων
 
  • Για τις προσλήψεις αναπληρωτών: πρόταξη των ΑΜΕΑ με άνω του 67% αναπηρία σε ποσοστό 10% επί των προσλήψεων, με μέγιστο ποσοστό ΑΜΕΑ το 15% του εκπαιδευτικού προσωπικού και αποκλεισμό από Παράλληλες Στηρίξεις, έπονται οι απόφοιτοι Τμημάτων Ε.Α. ενώ σε κάθε φάση το 5% επί των προσλήψεων στα δημοτικά και το 30% επί των προσλήψεων στα νηπιαγωγεία θα γίνεται από τους ΠΕ70.50 και τους ΠΕ60.50 αντίστοιχα