Ρουμπής Τάκης: ενημερωτικό δελτίο

2013-11-17 21:41

        Τάκης Ρουμπής                                                Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

     Τηλ.: 6977393115

E-mail: takisroumpis@yahoo.gr                            ΠΡΟΣ: Δ.Σ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

                                                                                                      ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π.Ε. Α΄ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΑΕΠ

ΛΟΙΠΑ Σχολεία

ΠΕ70(ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

2

3

ΠΕ60(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

-

4

ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

31

26

ΠΕ11(ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ)

20

20

ΠΕ16(ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

10

5

ΠΕ19/20(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

6

10

ΠΕ08(ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ)

35

15

ΠΕ32(ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

22

8

 

 

Για μια ακόμη φορά το έργο επαναλαμβάνεται…

Θα πρέπει να περάσουν τα Χριστούγεννα για να καλυφθούν (εάν καλυφθούν) τα κενά ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους τα σχολεία.

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 13/11/2013 τα θέματα Η.Δ. ήταν:

1. Συμπληρωματικές τοποθετήσεις

α. μεταταχθέντων εκπαιδευτικών από ενστάσεις και

β. διατιθέμενων ειδικοτήτων από Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

2. Ένσταση για τοποθέτηση Υποδιευθυντή

 

Στο πρώτο θέμα επανέλαβα τη θέση -όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου για το ίδιο θέμα- ότι δεν συναινώ στην επικύρωση των προσωρινών τοποθετήσεων, ζητώντας την εξαρχής πραγματοποίηση της διαδικασίας τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Η επικύρωση των τοποθετήσεων και η απόρριψη των ενστάσεων πραγματοποιήθηκαν με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά. Μειοψήφησαν οι δύο αιρετοί.

 

Στο δεύτερο θέμα εξέφρασα την άποψη ότι η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή γιατί η επίκληση μόνο της διοικητικής εμπειρίας (το μοναδικό κριτήριο που υπερτερεί ο υποδιευθυντής που τοποθετήθηκε) δεν αποτελεί από μόνη της κριτήριο τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3848/2010 και ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων όπου πλειοψήφησε η ενιστάμενη εκπαιδευτικός.

Η επίκληση δε, από την πλευρά της πλειοψηφίας, του άρθρου 86 (επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων) του Ν.3528/2007 θεωρώ ότι είναι νομικά έωλη και αστήριχτη, γιατί η επιλογή και η τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης πραγματοποιείται με τον Ν.3848/2010. Άλλωστε το άρθρο 2 του Ν.3528/2007(… Οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3528/2007 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από ειδικές γι αυτούς διατάξεις…) είναι σαφές προς τούτο.

Η ένσταση απορρίφθηκε με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά. Μειοψήφησαν οι δύο αιρετοί.

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας