Το ΥΠΑΙΘ ισχυρίζεται σχετικά με το myschool ότι πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει αυστηρά και μόνο η σχολική μονάδα. Ε, τότε γιατί τα καταγράφουν κεντρικά;

2015-01-12 21:29

 

Πάλι κοροϊδεύει το ΥΠΑΙΘ με τη δήλωσή του ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στο myschool δεν αξιοποιούνται κεντρικά αλλά μόνο από τη σχολική μονάδα. Αυτό όμως γεννά μια απλή απορία: Γιατί τότε αφού πλήρωσαν εκατομμύρια για το πρόγραμμα Έπαφος, όπου χρησιμοποιούσε η σχολική μονάδα για να καταγράφει ότι απαιτείται σχετικά με το μαθητικό δυναμικό, προχώρησαν στην εφαρμογή του myschool για όλα αυτά τα ζητήματα; Απλά, για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κεντρική καταγραφή για άμεση και μελλοντική αξιοποίηση! Τα υπόλοιπα είναι φτηνές εξηγήσεις που καμία απολύτως σημασία δεν έχουν. Αυτοί που κρατάνε το εργαλείο, αυτοί που καθορίζουν τη χρήση του, αυτοί το χρησιμοποιούν όπως θέλουν και όποτε θέλουν. Να θυμίσουμε ότι δυο χρόνια τώρα υπάρχουν δεκάδες συμπτύξεις τμημάτων που έγιναν με ένα τηλέφωνο από το υπουργείο και τους παρατρεχάμενους της κάθε φορά πολιτικής ηγεσίας λέγοντας μόνο "σας βλέπω τώρα στο myschool, συμπτύξτε τα αμέσως"... Να προσθέσουμε ότι απείλησαν διευθυντές και έκλεισαν ολοήμερα χρησιμοποιώντας στοιχεία από το myschool που όμως αδυνατεί να καταγράψει την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της σχολικής μονάδας... Να τονίσουμε ότι στην Α' Αθήνας ήθελαν να πάρουν 500 εκπαιδευτικούς που τους παρουσίαζαν ως πλεονάζοντες με βάση το εργαλείο του myschool το οποίο όμως καταγράφει ότι επιτρέπει ενώ τη συνολική εικόνα την απορίπτει... Να σημειώσουμε ότι κάμποσα νηπιαγωγεία δεν τα είχε καν με αποτέλεσμα να βγάζει πλεονάζουσες τις νηπιαγωγούς γιατί δεν κατέγραφε τα τμήματα που δίδασκαν... Τα παραδείγματα για το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να νομιμοποιηθούν οι αντιδραστικές αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις και η πολιτική της τρόικας, ΕΕ-ΔΝΤ για την εκπαίδευση, είναι πάρα πολλά... Η κατάργησή του με βάση τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και του γονεϊκού κινήματος παραμένουν επίκαιρη και αποτελεί διεκδίκησή μας.

 

Διαβάστε τι ισχυρίζεται το ΥΠΑΙΘ

Μετά την έκθεση «καταπέλτης» της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πρόσβαση, πλέον, σε προσωπικά δεδομένα μαθητών, στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, έχει αυστηρά και μόνο η σχολική μονάδα φοίτησης και ουδείς άλλος φορέας της εκπαιδευτικής ιεραρχίας (Διευθύνσεις. ΚΥ ΥΠΑΙΘ κλπ), καθώς αυτή τη στιγμή , το σύστημα έχει ενσωματώσει όλες τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως προς την τήρηση και αξιοποίηση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων .

Αυτό διαβεβαίωσε , το υπουργείο Παιδείας  ,με έγγραφο προς  τη Βουλή, ενώ ενημέρωσε ότι:

Α. Η όποια κεντρική αξιοποίηση στοιχείων περιορίζεται σε μη προσωπικά δεδομένα και αφορά κυρίως στην εκτίμηση και διαχείριση σημαντικών παραμέτρων της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Β. Το πληροφοριακό σύστημα MySchool, είναι ένα σύγχρονο μηχανογραφικό περιβάλλον που λειτουργεί κάτω από όλες τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις που διέπουν τις εκπαιδευτικές και σχολικές διαδικασίες, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Γ. Η αξιοποίηση του από τις σχολικές μονάδες και τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές αφορά αποκλειστικά στην αναβάθμιση και τη μηχανογραφική διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών της εκπαίδευσης που διευκολύνουν και αναδεικνύουν το εκπαιδευτικό έργο.

 

Απόφαση «καταπέλτης» της ΑΠΠΔ για το myschool -Η 2Οσέλιδη απόφαση

 

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μετά από καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής (και στη συνέχεια ακολούθησαν καταγγελίες της ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και Συλλόγου Γονέων Σύρου), με απόφαση καλεί το υπουργείο Παιδείας:

Α. Να τηρεί στη βάση δεδομένων του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος με την ονομασία myschool μόνο τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, τα οποία συλλέγονται βάσει νομοθετικών διατάξεων από τις σχολικές μονάδες.

Β. Να διαγράψει τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα που δεν προβλέπονται σε νομοθετική διάταξη και για τα οποία δεν τεκμηριώθηκε η ανάγκη τήρησής τους για τον επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς και τα αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής του συστήματος myschool.

Γ. Να διαγράψει τυχόν δεδομένα από το σύστημα myschool που αφορούν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή και τα αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής.

Δ. Να ορίσει ανώτατο χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα

Ε. Να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στη βάση δεδομένων του νε λόγω πληροφοριακού συστήματος

Ζ. Να μεριμνήσει, ώστε να περιληφθεί στο σύστημα η δυνατότητα δημιουργίας ατομικών λογαριασμών χρηστών που να αποδίδονται σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής μονάδας και υπαλλήλους της κάθε διοικητικής δομής όπως Διεύθυνση ή Περιφερειακή Διεύθυνση, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κοινή χρήση του μοναδικού λογαριασμού που αποδίδεται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή της διοικητικής δομής για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απατούνται στο πλαίσιο του στήματος myschool.

Η. Να καταργήσει την πρόσβαση που έχουν οι ατομικοί λογαριασμοί των χρηστών που αποδίδονται στους Διευθυντές των διοικητικών δομών στα ονοματεπώνυμα των μαθητών των σχολικών μονάδων στην περιοχή ευθύνης τους.

Θ. Να καταργήσει τη πρόσβαση που έχουν οι λογαριασμοί των χρηστών που αποδίδονται στους αρμόδιους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Σπουδών της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας στα ονομαστικά στοιχεία μαθητών, τους αριθμο9ύς Μητρώου και τις τάξεις εγγραφής.

Ι. Να εξασφαλίσει ότι πρόσβαση στα προσωπικά δεομένα των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους που τηρούνται στο σύστημα έχει μόνο η σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή.

Κ. Να μεριμνήσει για την κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών και του στήματος σε θέματα προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Λ. Να μεριμνήσει ώστε το σύστημα να αποκλείει την πρόσβαση των χρηστών που προέρχονται από IP διευθύνσεις εκτός του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, δεδομένου ότι η εφαρμογή επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στους χρήστες που είναι πιστοποιημένοι από τηνς Κενυτρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του υπουργείου Παιδείας, δεν τεκμηριώνει καθόλου για ποιο λόγο επιτρέπεται η πο΄ροσβαση από όλες της ελληνικές IP Διευθύνσεις , γεγονός πουαυξάνει τον κίνδυνο διαδικτυακών επιθέσεων.

Μ. Να υποβάλει εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούασας απόφαση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Επίησης να υποβάλει ανά δίμηυνο περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης της πορείας υλοποίσησης των ανωτέρω χρονοδιαγράμματος.