πρόγραμμα «Ευ ζην»: Το Υπουργείο οφείλει εξηγήσεις διαφορετικά εγκαλείται για εξυπηρετήσεις ημετέρων

2013-03-20 23:51

Σχετικά με «Διενέργεια προγράμματος Ευ Ζην» σε όλα τα δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, καλούμε τους συναδέλφους διευθυντές και γυμναστές να μην την πραγματοποιήσουν μια και το υπουργείο δεν απαντά στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Ποια είναι η ταυτότητα της «έρευνας»; Γιατί κάθε έρευνα οφείλει να έχει ταυτότητα, δηλαδή από ποιον γίνεται, από ποιον χρηματοδοτείται, το λόγο για τον οποίο γίνεται, δείγμα, πρωτόκολλο προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ. Δεν αναφέρεται ούτε στην εγκύκλιο ούτε από τη δ/νση σπουδών ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή και τι θα γίνει το πληροφοριακό υλικό και η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και σε τίνος τη χρήση θα είναι διαθέσιμη και για ποιο σκοπό. Το υπουργείο οφείλει να ενημερώσει τη σχολική κοινότητα της οποίας ζητά τη συμμετοχή για όλα τα παραπάνω, με απόλυτη διαφάνεια, όπως επίσης, τους γονείς των μαθητών. Αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Αυτή η  «έρευνα» δεν είναι ανώνυμη (καταγράφεται ο αριθμός μητρώου των μαθητών), είναι καθολική (σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές). Το 2005, το «Χαροκόπειο», με τη χρηματοδότηση της Coca Cola, οργάνωσε έρευνα σε 700 δημοτικά σχολεία (Δ΄ τάξη), με θέμα «Διατροφή και κληρονομικότητα στην παιδική ηλικία». Το συμφωνητικό που υπογράφηκε ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο με την εταιρεία έγραφε ανάμεσα στα άλλα  ότι ... «τα συμπεράσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν μόνο ύστερα από την έγκριση της εταιρείας» ή ότι «η τράπεζα γενετικού υλικού και άλλων πληροφοριών που θα προκύψει είναι περιουσία της ίδιας εταιρείας»!!!
  2. Πώς γίνεται μια έρευνα να γίνεται καθολικά σε όλους τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων της χώρας; Το χαρακτηριστικό των ερευνών είναι ότι γίνονται σε δείγμα ατόμων.
  3. Πώς διασφαλίζεται η ανωνυμία των μαθητών και των μαθητριών από τη στιγμή που θα συμπληρωθεί ο αριθμός μητρώου τους και το σχολείο;
  4. Πώς είναι δυνατόν να ζητείται από τα σχολεία να καλύψουν από μόνα τους το κόστος προμήθειας των υλικών για τις μετρήσεις των μαθητών (άνω των 150 ευρώ), ενώ πολλά σχολεία δεν έχουν τα βασικά υλικά για να λειτουργήσουν (πετρέλαιο, χαρτιά, συντήρηση φωτοτυπικών, χαρτόνια, είδη καθαριότητας, κ.α.), αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς γιατί τα χρήματα από τις σχολικές επιτροπές καθυστερούν πολύ να έρθουν και όταν τελικά φτάνουν στα σχολεία είναι ήδη πολύ περικομμένα;
  5. Έχουν ιδέα αυτοί που σκέφτηκαν αυτή την έρευνα πόσες διδακτικές ώρες χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η έρευνα και πόσο χρόνο για να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα;
  6. Τελικά, ποιος χρησιμοποιεί το δημόσιο σχολείο και για διευκόλυνση ποιανού;

Το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα διαφορετικά εγκαλείται ότι πιθανόν να βάζει ολόκληρο το μηχανισμό μιας δημόσιας υπηρεσίας να δουλεύει για την εξυπηρέτηση ημετέρων! Δε θα γίνουμε συνένοχοι! 

 πρόγραμμα «Ευ ζην»: Το Υπουργείο οφείλει εξηγήσεις διαφορετικά εγκαλείται για εξυπηρετήσεις ημετέρων 

   επισυναπτόμενο εδώ