Προκλητική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και του Λοβέρδου μια μέρα μετά τις εκλογές!!! Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τις Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης

2015-01-30 11:40

 

Με ημερομηνία 26/1/2015, δηλαδή μια μέρα μετά τις εκλογές, ο Αν. Λοβέρδος υπογράφει κονδύλι που αποδίδεται σε περιφερειακούς διευθυντές, διευθυντές εκπαίδευσης, συμβούλους επιστημονικής καθοδήγησης και σχολικούς συμβούλους για τη δουλειά τους εκτός ωραρίου σχετικά με την αξιολόγηση που αφορά από 15/3/2014 ως 31/10/2015!!! 

 

 

πηγή: www.alfavita.gr

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

---------

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες Α/θμια:M.Ρεπανίδα,

Πληροφορίες Β/θμια: Ν. Φράγκου 

Τηλ:  210-3442462, 210-3442353

Fax:  210-3442897, 2103443194

e-mail: dppe@minedu.gov.gr

e-mail: stelexi@minedu.gov.gr

 

 

 

ΑΔΑ: Ω4Π89-8ΑΘ

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

 

Μαρούσι   26-01-2015

 

Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ

Φ. 354.11/18/13595/Ε3

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη και υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό ΟΠΣ 453588 - Οριζόντια Πράξη».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

            Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ. 159 τ. Α΄/10-8-2012).

2.    Την αριθμ. 177769/Υ1/04-11-2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο.» ( ΦΕΚ 2991/05-11-2014 τ. Β΄).

3.    Το με αριθμ. πρωτ. 14874/22-12-2014 έγγραφο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Αποφασίζουμε

 

     Εγκρίνουμε την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό ΟΠΣ 453588 - Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα κάτωθι στελέχη της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, από 15-03-2014 έως 31-10-2015 και εκτός του ωραρίου της κύριας εργασίας τους:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Βόντσα Βασιλική

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

159091

ΠΕ02

Γκίνης Δημήτριος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αττικής

156796

ΠΕ04

Ζιάκα Βασιλική

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Θεσσαλίας

182294

ΠΕ11

Καραβασίλης Ιωάννης

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

553426

ΠΕ70

Καρατάσιος Γεώργιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

905007

ΠΕ03

Κλινάκης Απόστολος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κρήτης

557150

ΠΕ70

Μελισσόπουλος Σάββας

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

555183

ΠΕ70

Μεσσάρης Διονύσιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

141257

ΠΕ04

Μισθός Πέτρος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Πελοποννήσου

169868

ΠΕ02

Παλιαλέξης Ηλίας

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

562928

ΠΕ70

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

568817

ΠΕ70

Παπαδανιήλ Μαρία

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

549515

ΠΕ70

Χουλιάρα Θεοδώρα

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Ηπείρου

555684

ΠΕ70

Παπαμιχαήλ Μαρία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

562517

ΠΕ70

Αναστόπουλος Χρήστος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Αττικής

562344

ΠΕ70

Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά Σταυρούλα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

549839

ΠΕ60

Μπάρης Θεόδωρος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

561196

ΠΕ70

Σούλιος Ιωάννης

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

562089

ΠΕ70

Τσιάλος Στέφανος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

548778

ΠΕ70

Αγαπητού Παρασκευή

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

552257

ΠΕ60

Λίβερη-Καντερέ Αναστασία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

552667

ΠΕ70

Ακριτίδης Νικόλαος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας

555892

ΠΕ70

Περικλειδάκης Γεώργιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

561010

ΠΕ70

Παραμυθιώτου-Μολφέτα Μαρκέλλα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

552243

ΠΕ60

Σίδερης Δημήτριος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

556869

ΠΕ70

Μπενιάτα Ελένη

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

548804

ΠΕ70

Τζάστας Γεώργιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

166184

ΠΕ04

Πολύδωρος Βασίλειος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής

157802

ΠΕ14

Ελευθερίου Πρόδρομος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

143107

ΠΕ03

Χριστοπούλου Σοφία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

133622

ΠΕ02

Παλαμάς Αθανάσιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

574963

ΠΕ11

Δήμος Ανδρέας

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

138348

ΠΕ04

Μπεχλιβάνης Θωμάς

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

126970

ΠΕ02

Παχή 'Ολγα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

159478

ΠΕ02

Ψυχογυιού Ευαγγελία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας

149799

ΠΕ02

Κριτσωτάκης Εμμανουήλ

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

906394

ΠΕ04

Καράκιζα-Παπαθαρρένου Τσαμπίκα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

169079

ΠΕ19

Δάφνη Δήμητρα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

157096

ΠΕ05

Τζωρτζόπουλος Δημήτριος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

905380

ΠΕ02

,

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΑΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Μπαντίκος Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

560912

ΠΕ70

Βασιλείου Ποτούλα-Σπυριδούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α' Αθήνας

562453

ΠΕ70

Καλογρίδη Σοφία

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

561142

ΠΕ70

Καπετανίδου Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

549514

ΠΕ70

Κοντογιάννης Μιχάλης

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

556752

ΠΕ70

Μπούρας Αντώνιος

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

561939

ΠΕ70

Ντόνα Θεοπούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

571242

ΠΕ70

Παρρά Βασιλικη

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

551046

ΠΕ70

Πατσάλης Χρηστος

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

556219

ΠΕ70

Πιλούρης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

554414

ΠΕ70

Ζεργιώτης Ανδρέας

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

552796

ΠΕ70

Καρβούνης Μιλτιάδης

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

567357

ΠΕ70

Κυριακή Σπυριδούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

557864

ΠΕ70

Ρογάρη Γεωργία

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

544412

ΠΕ70

Γαλάνης Παναγιώτης

α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

543194

ΠΕ70

Γαληνέας Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

561906

ΠΕ70

Γιαννίκας Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

557027

ΠΕ70

Γούπος Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

561180

ΠΕ70

Ζυμπίδης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

556754

ΠΕ70

Καυκά Δήμητρα

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

565108

ΠΕ70

Κυριακή Βασιλική

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

549211

ΠΕ70

Μανιάτη Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

557743

ΠΕ70

Παπαγιάννη Αικατερίνη

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄Αθήνας

551911

ΠΕ70

Ασβεστάς Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

560754

ΠΕ70

Γιαννούλης Γιαννούλης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

549624

ΠΕ70

Κάππος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

554403

ΠΕ70

Κρασσάς Στέλιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

554410

ΠΕ70

Λαζαράκου Ελισάβετ

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

552107

ΠΕ70

Λεβεντόπουλος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

556691

ΠΕ70

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

553537

ΠΕ70

Παναγάκος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄Αθήνας

561963

ΠΕ70

Χριστοπούλου Ευσταθία

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

558087

ΠΕ70

Κατσιμάρδος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

563766

ΠΕ70

Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

565828

ΠΕ70

Κουμέντος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

563225

ΠΕ70

Λαζαρίδης Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560643

ΠΕ70

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560629

ΠΕ70

Παπουτσάκη Καλλιόπη

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560980

ΠΕ70

Ράπτης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

553572

ΠΕ70

Σαλτέρης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

551164

ΠΕ70

Μιχόπουλος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

566136

ΠΕ70

Νίκα Βαρβάρα

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

547914

ΠΕ70

Παπαδημητρακόπουλος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

554402

ΠΕ70

Γεωργουλά Αντωνία

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

570711

ΠΕ70

Καρύδα-Θουλιώτη Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

544735

ΠΕ70

Κατσαρός Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

564089

ΠΕ70

Κατσιγιάννη Βικτωρία

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

564737

ΠΕ70

Μανωλάκος Προκόπιος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552979

ΠΕ70

Μιλέση Χριστίνα

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

547916

ΠΕ70

Μιτίλης Αχιλλέας

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552063

ΠΕ70

Σκρέτας Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

547515

ΠΕ70

Βούλγαρης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

557157

ΠΕ70

Μπούμπας Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

552658

ΠΕ70

Μουτζούρης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Λήμνου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

552950

ΠΕ70

Αναστασόπουλος Μαρίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

555823

ΠΕ70

Δελέγκος Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

561942

ΠΕ70

Μαναριώτης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

551421

ΠΕ70

Μάνεσης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

558160

ΠΕ70

Έλενα Ζυγούρη

Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

553146

ΠΕ70

Νιάκα Ευγενία

Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

559490

ΠΕ70

Πλωμαρίτης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πτολεμαϊδας

Δυτ. Μακεδονίας / Πτολεμαϊδας

552798

ΠΕ70

Κωτούλας Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

557762

ΠΕ70

Καραδήμος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

554417

ΠΕ70

Παπαδοπούλου Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

564319

ΠΕ70

Μαλαμίτσα Αικατερίνη

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

558785

ΠΕ70

Χατζή Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

561182

ΠΕ70

Καραθάνος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

554451

ΠΕ70

Μπουλούμπασης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

561900

ΠΕ70

Μπρισενίου Σοφία

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

558163

ΠΕ70

Τότολου Αγγελική

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

577939

ΠΕ70

Αλεξανδράτος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφ/νιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφ/νιάς

554421

ΠΕ70

Καλλαρά Αθηνά

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

561249

ΠΕ70

Καρύδας Απόστολος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

556753

ΠΕ70

Κόπτσης Αλέξανδρος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

550003

ΠΕ70

Μαρκάδας Σωτήριος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

562848

ΠΕ70

Μπάτσιος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

547217

ΠΕ70

Μυλωνά Ζαφειρούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

558386

ΠΕ70

Ξανθίδου Πηνελόπη

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

564427

ΠΕ70

Σαπουνάς Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

551242

ΠΕ70

Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

565550

ΠΕ70

Τσιπούρας Στυλιανός

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

555375

ΠΕ70

Παπαζήση Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

552488

ΠΕ70

Ταγκάλου Αγγελική

Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

570789

ΠΕ70

Σάρρας Σπυρίδων

Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

559440

ΠΕ70

Καραγιάννης Στυλιανός

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

155131

ΠΕ17

Κατσαγάνη Γεωργία

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

145599

ΠΕ02

Κέκκου-Δεμερτζή Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

136266

ΠΕ02

Κωνσταντινίδης Κων/νος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

153940

ΠΕ02

Μακρή Δήμητρα

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

400974

ΠΕ15

Μπισκετζής Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

151159

ΠΕ04.01

Πάγκαλος Σταύρος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

904740

ΠΕ12

Τσάγκας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

163646

ΠΕ01

Τσιγκρή Χρυσούλα

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

147414

ΠΕ05

Καστορίνης Αντώνιος

Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

143378

ΠΕ04.04

Τριπόδης Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

134901

ΠΕ11

Χονδρίδου Σταυρούλα

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

155438

ΠΕ02

Αλεξοπούλου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

121211

ΠΕ02

Καραγεώργος Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

154833

ΠΕ12

Κατωπόδης Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

155575

ΠΕ01

Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

177074

ΠΕ11

Λιγνός Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

149329

ΠΕ19

Μανωλοπούλου-Σέργη Ελένη

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

144598

ΠΕ06

Νικολουδάκης Εμμανουήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

150958

ΠΕ03

Νταβαρίνος Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

133323

ΠΕ02

Ορφανός Χάρης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

906588

ΠΕ12

Γιαλούρης Παρασκευάς

Β/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Δ' Αθήνας

161869

ΠΕ04.01

Καλτσάς Κων/νος

Β/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Δ' Αθήνας

157977

ΠΕ17.03

Μπάλιου Ελένη

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

905808

ΠΕ06

Μπίστα Πολυξένη

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

142667

ΠΕ02

Κουμπάρου Χρυσάνθη

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

152872

ΠΕ02

Μπαράλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

143090

ΠΕ03

Μπεχλικούδη Δήμητρα

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

130094

ΠΕ06

Παπαδοπούλου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

161030

ΠΕ11

Τζαχρίστας Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

168047

ΠΕ03

Χριστόπουλος Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

175206

ΠΕ01

Βετσόπουλος Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

159083

ΠΕ02

Νάκος Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

905582

ΠΕ03

Παπαδάκης Σπυρίδων

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

167066

ΠΕ19

Τσερέμογλου Παντελής

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

121116

ΠΕ04.01

Αντωνοπούλου Ζωή

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

150166

ΠΕ02

Δημακόπουλος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

158851

ΠΕ01

Κούρου Ασημίνα

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

178820

ΠΕ11

Μπίρμπας Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

137648

ΠΕ19

Πομώνης Γεράσιμος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

905205

ΠΕ09

Τζούμας Μιχαήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

146460

ΠΕ03

Βασιλειάδου Παρασκευή

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

129330

ΠΕ02

Κοταδάκη Μαριάνθη

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

157201

ΠΕ06

Σπυρέλη Χρυσώ

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

133483

ΠΕ02

Γκανάκας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

906632

ΠΕ02

Πουτακίδης Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

146817

ΠΕ03

Τσιτούρα Βασιλική

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

141849

ΠΕ06

Ποζουκίδης Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

571947

ΠΕ06

Αναγνώστου Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

140250

ΠΕ02

Κολοκοτρώνης Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

165298

ΠΕ19

Μπλιούμης Αντώνιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

149303

ΠΕ12

Φούντα Αγγελική

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

170156

ΠΕ02

Κοτρώτσιου Ευαγγελία

Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

145422

ΠΕ02

Γαβαλάς Τηλέμαχος

Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

151796

ΠΕ11

Αραμπατζή Χριστίνα

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

905928

ΠΕ02

Πούλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

156695

ΠΕ03

Συργιάννη Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

163814

ΠΕ01

Βακαλούδη Αναστασία

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

152788

ΠΕ02

Βορβή Ιωάννα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

140261

ΠΕ02

Κεραμίδας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

160137

ΠΕ04.01

Μανιάκας Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

164706

ΠΕ06

Μαραγκουδάκης Νικηφόρος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

158231

ΠΕ12

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

162631

ΠΕ03

Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

171269

ΠΕ07

Ρουμπίδης Χρήστος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

154719

ΠΕ10

Στράντζαλης Πολύβιος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

152762

ΠΕ01

Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

905672

ΠΕ02

Θωμαΐδης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

142941

ΠΕ03

Αναστασιάδου Αλεξάνδρα

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

569681

ΠΕ06

Παπαδάκη Αντωνία

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

165764

ΠΕ02

Ντάνης Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

572429

ΠΕ11

Παρτσανάκης Λεωνίδας

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

151379

ΠΕ05

Γιαννακόπουλος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

145584

ΠΕ02

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

137624

ΠΕ03

Τσατσάνης Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

131789

ΠΕ02

Σιτές Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

904765

ΠΕ04.01

Στεργιούλης Εμμανουήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

152325

ΠΕ02

Στυλιανίδης Χριστόδουλος

Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

182355

ΠΕ11

Τζίμας Γεώργιος

ΕΑΕ

Αττικής / Α΄ Αθήνας

548522

ΠΕ70

Χιουρέα Ουρανία

ΕΑΕ

Αττικής / Β΄ Αθήνας

548532

ΠΕ70

Ατταλιώτου Κυριακούλα

ΕΑΕ

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

558071

ΠΕ70

Μουταβέλης Αδριανός

ΕΑΕ

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560221

ΠΕ70

Μπαλαμώτης Γεώργιος

ΕΑΕ

Αττικής / Πειραιά

565190

ΠΕ70

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Κόντογλου Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Δράμας

550218

ΠΕ70

Κεχαγιά– Φανού Θεσσαλία

Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Έβρου

556042

ΠΕ70

Κουράκος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Καβάλας

562638

ΠΕ70

Μάρκου Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

550610

ΠΕ70

Χαντζής Ηλίας

Α/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ροδόπης

580630

ΠΕ70

Χατζημανώλη Δήμητρα

Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α' Αθήνας

552015

ΠΕ70

Ξυθάλη Βασιλική

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

555959

ΠΕ70

Βεντήρης Παρασκευάς

Α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

553429

ΠΕ70

Μάνη Παρασκευή

Α/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

566231

ΠΕ70

Χατζηδημητρίου Ευστράτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

571011

ΠΕ70

Οικονόμου Χριστόφορος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552694

ΠΕ70

Τσολερίδου Αναστασία

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

561442

ΠΕ70

Ζαβουδάκης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου

Βορείου Αιγαίου / Σάμος

555055

ΠΕ70

Κελεπερτζής Αριστείδης

Α/θμιας Εκπ/σης Χίου

Βορείου Αιγαίου / Χίου

547500

ΠΕ70

Λευτεράτος Σπυρίδων

Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

551370

ΠΕ70

Κιντής Τριαντάφυλλος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

550980

ΠΕ70

Βουρλούμη Ζωή

Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

563030

ΠΕ70

Νάστος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

Δυτ. Μακεδονίας / Γρεβενών

566859

ΠΕ70

Γεώργιος Μασλάρης

Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

564300

ΠΕ70

Γκαμπούρας Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

559123

ΠΕ70

Παναγιώτης Νώτας

Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

547312

ΠΕ70

Γκόρος Λεωνίδας

Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας

Ηπείρου / Άρτας

549434

ΠΕ70

Νάτσης Κων/νος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας

Ηπείρου / Θεσπρωτίας

564160

ΠΕ70

Κολιός Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

549760

ΠΕ70

Ηλιόπουλος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας

Ηπείρου / Πρέβεζας

547238

ΠΕ70

Μητσιάδη Ευθυμία

Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

548142

ΠΕ70

Σακελλαρίου Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

542006

ΠΕ70

Μητσιάνη Θεοδώρα

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

558102

ΠΕ70

Καφανέλης Χαράλαμπος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

544342

ΠΕ70

Κόκλας Διονύσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

Ιονίων Νήσων / Ζακύνθου

548969

ΠΕ70

Τζίμας Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

579054

ΠΕ70

Μπαγιώκης Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλλονιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφαλληνιάς

556093

ΠΕ70

Σάντας Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Ιονίων Νήσων / Λευκάδας

553843

ΠΕ70

Διαμαντόπουλος Διονύσης

Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

551278

ΠΕ70

Ραμπίδης Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

541878

ΠΕ70

Νικόλαος Τσαλικίδης

Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

546732

ΠΕ70

Κρίτογλου Αστέριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πιερίας

543491

ΠΕ70

Λυμπούδης Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

564689

ΠΕ70

Παπασταματόπουλος Ξενοφών

Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής

Κεντρ. Μακεδονίας / Χαλκιδικής

553536

ΠΕ70

Τσικαλάκη Κυριακή

Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Κρήτης / Ηρακλείου

556222

ΠΕ70

Μπαρμπεράκης Εμμανουήλ

Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Κρήτης / Λασιθίου

551329

ΠΕ70

Κοντογιάννης Ευστάθιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου

Κρήτης / Ρεθύμνου

560377

ΠΕ70

Ποντικάκης Ηλίας

Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων

Κρήτης / Χανίων

542721

ΠΕ70

Τσιαβός Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Νοτίου Αιγαίου / Δωδεκανήσου

555697

ΠΕ70

Καφτηράνης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Νοτίου Αιγαίου / Κυκλάδων

581292

ΠΕ70

Γαβρήλος Σωτήριος

Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

547890

ΠΕ70

Γκέσουρας Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

575369

ΠΕ70

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

547197

ΠΕ70

Πολίτης Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

552772

ΠΕ70

Κλάδης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

564689

ΠΕ70

Γκάρτζιος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Στερεάς Ελλάδας / Βοιωτίας

556721

ΠΕ70

Συρίμης Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας

Στερεάς Ελλάδας / Εύβοιας

542338

ΠΕ70

Τσαπρούνης Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας

Στερεάς Ελλάδας / Ευρυτανίας

560723

ΠΕ70

Σιούτας Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Στερεάς Ελλάδας / Φθιώτιδας

547739

ΠΕ70

Ευαγγέλου Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

535201

ΠΕ70

Ζιαγάκης Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Αν. Μακεδονίας Θράκης / Έβρου

127855

ΠΕ03

Κιουλάνης Σπυρίδων

Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Δράμας

165405

ΠΕ01

Χεριστανίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Καβάλας

126347

ΠΕ04.03

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

901210

ΠΕ04.02

Μούχτσης Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ροδόπης

133780

ΠΕ03

Καπέλλας Στέφανος

Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

151580

ΠΕ09

Φαλούκας Αθανάσιος

Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

143212

ΠΕ04.01

Ζαφειρακίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

133999

ΠΕ04.01

Ιατρίδου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

145805

ΠΕ02

Αργυρίου Αργύριος

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

161870

ΠΕ04.01

Μανδάλη Ευδοξία

Β/θμιας Πειραιά

Αττικής / Πειραιάς

131060

ΠΕ11

Κονταράς Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

127787

ΠΕ04.01

Βλυσίδου Ευτυχία

Β/θμιας Εκπ/σης Χίου

Βορείου Αιγαίου / Χίου

144823

ΠΕ02

Παλαιολόγος Ιάκωβος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

130021

ΠΕ05

Πιερρή Ευγενία

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

147205

ΠΕ04.01

Δημητρέλλος Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

156961

ΠΕ04.02

Λιάμπας Θωμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

Δυτ. Μακεδονίας / Γρεβενών

133755

ΠΕ19

Στεργιοπούλου-Τέγου Στέλλα

Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

140087

ΠΕ02

Σαββιλωτίδης Κοσμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

904734

ΠΕ04.01

Ιωάννης Τζώτζης

Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

157078

ΠΕ04.01

Δημητρίου Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας

Ηπείρου / Άρτας

165284

ΠΕ19

Τζανής Ευάγγελος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας

Ηπείρου / Θεσπρωτίας

144942

ΠΕ04.01

Ζαβιτσάνου Ερασμία

Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

153689

ΠΕ15

Καρανίκας Θωμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

161887

ΠΕ03

Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

145272

ΠΕ01

Δοδοντζάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

150255

ΠΕ02

Τσέλιος Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

126120

ΠΕ01

Κοπάνας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

Ιονίων Νήσων / Ζακύνθου

138236

ΠΕ04.01

Τρύφωνα Σωτηρία

Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

902005

ΠΕ09

Μαρκάτος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλλονιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφαλλονιάς

188832

ΠΕ09

Γκαμπρέλας Μιλτιάδης

Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Ιονίων Νήσων / Λευκάδας

144945

ΠΕ04.01

Φλιτούρης Ευθύμιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

121434

ΠΕ02

Μάτζιαρης Παύλος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ / νίκης

149278

ΠΕ12.01

Ζερβοπούλου Άλκηστη

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ / νίκης

128163

ΠΕ04.01

Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

131670

ΠΕ02

Κούγκας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

905924

ΠΕ04.01

Καζταρίδης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πιερίας

140006

ΠΕ02

Μπουλάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

161892

ΠΕ04.01

Ταπανίδης Θεόδουλος

Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής

Κεντρ. Μακεδονίας / Χαλκιδικής

902391

ΠΕ03

Μανουσάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Κρήτης / Ηρακλείου

158070

ΠΕ17.04

Σταμέλος Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Κρήτης / Λασιθίου

153104

ΠΕ03

Ταξάκης Αντρέας

Β/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου

Κρήτης / Ρεθύμνου

127098

ΠΕ03

Μαραγκάκης Μανούσος

Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων

Κρήτης / Χανίων

158332

ΠΕ18.02

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Νοτίου Αιγαίου / Δωδεκανήσου

177186

ΠΕ12.08

Μιχαλόπουλος Χρήστος

Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Νοτίου Αιγαίου / Κυκλάδων

148129

ΠΕ01

Γαληνός Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

155514

ΠΕ01

Χαριτωνίδης Πολύδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

139821

ΠΕ02

Σαμαράς Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

177150

ΠΕ12.04

Παπαδάκος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

167067

ΠΕ19

Πλατάρος Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

159970

ΠΕ03

Τζαμτζής Ηλίας

Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Στερεάς Ελλάδας / Βοιωτίας

138049

ΠΕ03

Καραμάνου Αικατερίνη

Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας

Στερεάς Ελλάδας / Εύβοιας

140282

ΠΕ02

Δημητρίου Λουκάς

Β/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας

Στερεάς Ελλάδας / Ευρυτανίας

166644

ΠΕ11

Πιλιτζίδης Σπύρος

Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Στερεάς Ελλάδας / Φθιώτιδας

147084

ΠΕ04.01

Αλωνάρης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

151214

ΠΕ04.02

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

πηγή: https://www.alfavita.gr

 

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

2. Ενδιαφερόμενους (με τη φροντίδα των Π/κών Διευθύνσεων Εκπ/σης).

3. ΙΕΠ Α. Τσόχα 36, 11521, ΑΘΗΝΑ

 

Εσωτερική Διανομή

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη και υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό ΟΠΣ 453588 - Οριζόντια Πράξη».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

            Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ. 159 τ. Α΄/10-8-2012).

2.    Την αριθμ. 177769/Υ1/04-11-2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο.» ( ΦΕΚ 2991/05-11-2014 τ. Β΄).

3.    Το με αριθμ. πρωτ. 14874/22-12-2014 έγγραφο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Αποφασίζουμε

 

     Εγκρίνουμε την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό ΟΠΣ 453588 - Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα κάτωθι στελέχη της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, από 15-03-2014 έως 31-10-2015 και εκτός του ωραρίου της κύριας εργασίας τους:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Βόντσα Βασιλική

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

159091

ΠΕ02

Γκίνης Δημήτριος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αττικής

156796

ΠΕ04

Ζιάκα Βασιλική

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Θεσσαλίας

182294

ΠΕ11

Καραβασίλης Ιωάννης

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

553426

ΠΕ70

Καρατάσιος Γεώργιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

905007

ΠΕ03

Κλινάκης Απόστολος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κρήτης

557150

ΠΕ70

Μελισσόπουλος Σάββας

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

555183

ΠΕ70

Μεσσάρης Διονύσιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

141257

ΠΕ04

Μισθός Πέτρος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Πελοποννήσου

169868

ΠΕ02

Παλιαλέξης Ηλίας

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

562928

ΠΕ70

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

568817

ΠΕ70

Παπαδανιήλ Μαρία

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

549515

ΠΕ70

Χουλιάρα Θεοδώρα

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Ηπείρου

555684

ΠΕ70

Παπαμιχαήλ Μαρία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

562517

ΠΕ70

Αναστόπουλος Χρήστος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Αττικής

562344

ΠΕ70

Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά Σταυρούλα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

549839

ΠΕ60

Μπάρης Θεόδωρος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

561196

ΠΕ70

Σούλιος Ιωάννης

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

562089

ΠΕ70

Τσιάλος Στέφανος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

548778

ΠΕ70

Αγαπητού Παρασκευή

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

552257

ΠΕ60

Λίβερη-Καντερέ Αναστασία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

552667

ΠΕ70

Ακριτίδης Νικόλαος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας

555892

ΠΕ70

Περικλειδάκης Γεώργιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

561010

ΠΕ70

Παραμυθιώτου-Μολφέτα Μαρκέλλα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

552243

ΠΕ60

Σίδερης Δημήτριος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

556869

ΠΕ70

Μπενιάτα Ελένη

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

548804

ΠΕ70

Τζάστας Γεώργιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

166184

ΠΕ04

Πολύδωρος Βασίλειος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής

157802

ΠΕ14

Ελευθερίου Πρόδρομος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

143107

ΠΕ03

Χριστοπούλου Σοφία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

133622

ΠΕ02

Παλαμάς Αθανάσιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

574963

ΠΕ11

Δήμος Ανδρέας

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

138348

ΠΕ04

Μπεχλιβάνης Θωμάς

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

126970

ΠΕ02

Παχή 'Ολγα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

159478

ΠΕ02

Ψυχογυιού Ευαγγελία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας

149799

ΠΕ02

Κριτσωτάκης Εμμανουήλ

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

906394

ΠΕ04

Καράκιζα-Παπαθαρρένου Τσαμπίκα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

169079

ΠΕ19

Δάφνη Δήμητρα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

157096

ΠΕ05

Τζωρτζόπουλος Δημήτριος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

905380

ΠΕ02

,

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΑΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Μπαντίκος Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

560912

ΠΕ70

Βασιλείου Ποτούλα-Σπυριδούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α' Αθήνας

562453

ΠΕ70

Καλογρίδη Σοφία

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

561142

ΠΕ70

Καπετανίδου Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

549514

ΠΕ70

Κοντογιάννης Μιχάλης

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

556752

ΠΕ70

Μπούρας Αντώνιος

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

561939

ΠΕ70

Ντόνα Θεοπούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

571242

ΠΕ70

Παρρά Βασιλικη

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

551046

ΠΕ70

Πατσάλης Χρηστος

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

556219

ΠΕ70

Πιλούρης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

554414

ΠΕ70

Ζεργιώτης Ανδρέας

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

552796

ΠΕ70

Καρβούνης Μιλτιάδης

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

567357

ΠΕ70

Κυριακή Σπυριδούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

557864

ΠΕ70

Ρογάρη Γεωργία

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

544412

ΠΕ70

Γαλάνης Παναγιώτης

α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

543194

ΠΕ70

Γαληνέας Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

561906

ΠΕ70

Γιαννίκας Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

557027

ΠΕ70

Γούπος Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

561180

ΠΕ70

Ζυμπίδης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

556754

ΠΕ70

Καυκά Δήμητρα

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

565108

ΠΕ70

Κυριακή Βασιλική

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

549211

ΠΕ70

Μανιάτη Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

557743

ΠΕ70

Παπαγιάννη Αικατερίνη

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄Αθήνας

551911

ΠΕ70

Ασβεστάς Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

560754

ΠΕ70

Γιαννούλης Γιαννούλης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

549624

ΠΕ70

Κάππος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

554403

ΠΕ70

Κρασσάς Στέλιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

554410

ΠΕ70

Λαζαράκου Ελισάβετ

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

552107

ΠΕ70

Λεβεντόπουλος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

556691

ΠΕ70

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

553537

ΠΕ70

Παναγάκος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄Αθήνας

561963

ΠΕ70

Χριστοπούλου Ευσταθία

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

558087

ΠΕ70

Κατσιμάρδος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

563766

ΠΕ70

Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

565828

ΠΕ70

Κουμέντος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

563225

ΠΕ70

Λαζαρίδης Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560643

ΠΕ70

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560629

ΠΕ70

Παπουτσάκη Καλλιόπη

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560980

ΠΕ70

Ράπτης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

553572

ΠΕ70

Σαλτέρης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

551164

ΠΕ70

Μιχόπουλος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

566136

ΠΕ70

Νίκα Βαρβάρα

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

547914

ΠΕ70

Παπαδημητρακόπουλος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

554402

ΠΕ70

Γεωργουλά Αντωνία

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

570711

ΠΕ70

Καρύδα-Θουλιώτη Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

544735

ΠΕ70

Κατσαρός Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

564089

ΠΕ70

Κατσιγιάννη Βικτωρία

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

564737

ΠΕ70

Μανωλάκος Προκόπιος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552979

ΠΕ70

Μιλέση Χριστίνα

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

547916

ΠΕ70

Μιτίλης Αχιλλέας

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552063

ΠΕ70

Σκρέτας Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

547515

ΠΕ70

Βούλγαρης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

557157

ΠΕ70

Μπούμπας Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

552658

ΠΕ70

Μουτζούρης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Λήμνου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

552950

ΠΕ70

Αναστασόπουλος Μαρίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

555823

ΠΕ70

Δελέγκος Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

561942

ΠΕ70

Μαναριώτης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

551421

ΠΕ70

Μάνεσης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

558160

ΠΕ70

Έλενα Ζυγούρη

Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

553146

ΠΕ70

Νιάκα Ευγενία

Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

559490

ΠΕ70

Πλωμαρίτης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πτολεμαϊδας

Δυτ. Μακεδονίας / Πτολεμαϊδας

552798

ΠΕ70

Κωτούλας Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

557762

ΠΕ70

Καραδήμος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

554417

ΠΕ70

Παπαδοπούλου Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

564319

ΠΕ70

Μαλαμίτσα Αικατερίνη

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

558785

ΠΕ70

Χατζή Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

561182

ΠΕ70

Καραθάνος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

554451

ΠΕ70

Μπουλούμπασης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

561900

ΠΕ70

Μπρισενίου Σοφία

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

558163

ΠΕ70

Τότολου Αγγελική

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

577939

ΠΕ70

Αλεξανδράτος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφ/νιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφ/νιάς

554421

ΠΕ70

Καλλαρά Αθηνά

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

561249

ΠΕ70

Καρύδας Απόστολος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

556753

ΠΕ70

Κόπτσης Αλέξανδρος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

550003

ΠΕ70

Μαρκάδας Σωτήριος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

562848

ΠΕ70

Μπάτσιος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

547217

ΠΕ70

Μυλωνά Ζαφειρούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

558386

ΠΕ70

Ξανθίδου Πηνελόπη

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

564427

ΠΕ70

Σαπουνάς Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

551242

ΠΕ70

Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

565550

ΠΕ70

Τσιπούρας Στυλιανός

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

555375

ΠΕ70

Παπαζήση Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

552488

ΠΕ70

Ταγκάλου Αγγελική

Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

570789

ΠΕ70

Σάρρας Σπυρίδων

Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

559440

ΠΕ70

Καραγιάννης Στυλιανός

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

155131

ΠΕ17

Κατσαγάνη Γεωργία

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

145599

ΠΕ02

Κέκκου-Δεμερτζή Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

136266

ΠΕ02

Κωνσταντινίδης Κων/νος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

153940

ΠΕ02

Μακρή Δήμητρα

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

400974

ΠΕ15

Μπισκετζής Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

151159

ΠΕ04.01

Πάγκαλος Σταύρος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

904740

ΠΕ12

Τσάγκας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

163646

ΠΕ01

Τσιγκρή Χρυσούλα

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

147414

ΠΕ05

Καστορίνης Αντώνιος

Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

143378

ΠΕ04.04

Τριπόδης Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

134901

ΠΕ11

Χονδρίδου Σταυρούλα

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

155438

ΠΕ02

Αλεξοπούλου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

121211

ΠΕ02

Καραγεώργος Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

154833

ΠΕ12

Κατωπόδης Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

155575

ΠΕ01

Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

177074

ΠΕ11

Λιγνός Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

149329

ΠΕ19

Μανωλοπούλου-Σέργη Ελένη

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

144598

ΠΕ06

Νικολουδάκης Εμμανουήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

150958

ΠΕ03

Νταβαρίνος Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

133323

ΠΕ02

Ορφανός Χάρης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

906588

ΠΕ12

Γιαλούρης Παρασκευάς

Β/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Δ' Αθήνας

161869

ΠΕ04.01

Καλτσάς Κων/νος

Β/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Δ' Αθήνας

157977

ΠΕ17.03

Μπάλιου Ελένη

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

905808

ΠΕ06

Μπίστα Πολυξένη

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

142667

ΠΕ02

Κουμπάρου Χρυσάνθη

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

152872

ΠΕ02

Μπαράλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

143090

ΠΕ03

Μπεχλικούδη Δήμητρα

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

130094

ΠΕ06

Παπαδοπούλου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

161030

ΠΕ11

Τζαχρίστας Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

168047

ΠΕ03

Χριστόπουλος Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

175206

ΠΕ01

Βετσόπουλος Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

159083

ΠΕ02

Νάκος Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

905582

ΠΕ03

Παπαδάκης Σπυρίδων

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

167066

ΠΕ19

Τσερέμογλου Παντελής

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

121116

ΠΕ04.01

Αντωνοπούλου Ζωή

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

150166

ΠΕ02

Δημακόπουλος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

158851

ΠΕ01

Κούρου Ασημίνα

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

178820

ΠΕ11

Μπίρμπας Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

137648

ΠΕ19

Πομώνης Γεράσιμος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

905205

ΠΕ09

Τζούμας Μιχαήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

146460

ΠΕ03

Βασιλειάδου Παρασκευή

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

129330

ΠΕ02

Κοταδάκη Μαριάνθη

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

157201

ΠΕ06

Σπυρέλη Χρυσώ

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

133483

ΠΕ02

Γκανάκας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

906632

ΠΕ02

Πουτακίδης Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

146817

ΠΕ03

Τσιτούρα Βασιλική

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

141849

ΠΕ06

Ποζουκίδης Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

571947

ΠΕ06

Αναγνώστου Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

140250

ΠΕ02

Κολοκοτρώνης Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

165298

ΠΕ19

Μπλιούμης Αντώνιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

149303

ΠΕ12

Φούντα Αγγελική

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

170156

ΠΕ02

Κοτρώτσιου Ευαγγελία

Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

145422

ΠΕ02

Γαβαλάς Τηλέμαχος

Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

151796

ΠΕ11

Αραμπατζή Χριστίνα

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

905928

ΠΕ02

Πούλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

156695

ΠΕ03

Συργιάννη Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

163814

ΠΕ01

Βακαλούδη Αναστασία

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

152788

ΠΕ02

Βορβή Ιωάννα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

140261

ΠΕ02

Κεραμίδας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

160137

ΠΕ04.01

Μανιάκας Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

164706

ΠΕ06

Μαραγκουδάκης Νικηφόρος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

158231

ΠΕ12

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

162631

ΠΕ03

Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

171269

ΠΕ07

Ρουμπίδης Χρήστος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

154719

ΠΕ10

Στράντζαλης Πολύβιος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

152762

ΠΕ01

Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

905672

ΠΕ02

Θωμαΐδης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

142941

ΠΕ03

Αναστασιάδου Αλεξάνδρα

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

569681

ΠΕ06

Παπαδάκη Αντωνία

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

165764

ΠΕ02

Ντάνης Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

572429

ΠΕ11

Παρτσανάκης Λεωνίδας

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

151379

ΠΕ05

Γιαννακόπουλος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

145584

ΠΕ02

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

137624

ΠΕ03

Τσατσάνης Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

131789

ΠΕ02

Σιτές Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

904765

ΠΕ04.01

Στεργιούλης Εμμανουήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

152325

ΠΕ02

Στυλιανίδης Χριστόδουλος

Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

182355

ΠΕ11

Τζίμας Γεώργιος

ΕΑΕ

Αττικής / Α΄ Αθήνας

548522

ΠΕ70

Χιουρέα Ουρανία

ΕΑΕ

Αττικής / Β΄ Αθήνας

548532

ΠΕ70

Ατταλιώτου Κυριακούλα

ΕΑΕ

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

558071

ΠΕ70

Μουταβέλης Αδριανός

ΕΑΕ

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560221

ΠΕ70

Μπαλαμώτης Γεώργιος

ΕΑΕ

Αττικής / Πειραιά

565190

ΠΕ70

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Κόντογλου Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Δράμας

550218

ΠΕ70

Κεχαγιά– Φανού Θεσσαλία

Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Έβρου

556042

ΠΕ70

Κουράκος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Καβάλας

562638

ΠΕ70

Μάρκου Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

550610

ΠΕ70

Χαντζής Ηλίας

Α/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ροδόπης

580630

ΠΕ70

Χατζημανώλη Δήμητρα

Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α' Αθήνας

552015

ΠΕ70

Ξυθάλη Βασιλική

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

555959

ΠΕ70

Βεντήρης Παρασκευάς

Α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

553429

ΠΕ70

Μάνη Παρασκευή

Α/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

566231

ΠΕ70

Χατζηδημητρίου Ευστράτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

571011

ΠΕ70

Οικονόμου Χριστόφορος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552694

ΠΕ70

Τσολερίδου Αναστασία

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

561442

ΠΕ70

Ζαβουδάκης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου

Βορείου Αιγαίου / Σάμος

555055

ΠΕ70

Κελεπερτζής Αριστείδης

Α/θμιας Εκπ/σης Χίου

Βορείου Αιγαίου / Χίου

547500

ΠΕ70

Λευτεράτος Σπυρίδων

Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

551370

ΠΕ70

Κιντής Τριαντάφυλλος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

550980

ΠΕ70

Βουρλούμη Ζωή

Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

563030

ΠΕ70

Νάστος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

Δυτ. Μακεδονίας / Γρεβενών

566859

ΠΕ70

Γεώργιος Μασλάρης

Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

564300

ΠΕ70

Γκαμπούρας Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

559123

ΠΕ70

Παναγιώτης Νώτας

Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

547312

ΠΕ70

Γκόρος Λεωνίδας

Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας

Ηπείρου / Άρτας

549434

ΠΕ70

Νάτσης Κων/νος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας

Ηπείρου / Θεσπρωτίας

564160

ΠΕ70

Κολιός Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

549760

ΠΕ70

Ηλιόπουλος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας

Ηπείρου / Πρέβεζας

547238

ΠΕ70

Μητσιάδη Ευθυμία

Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

548142

ΠΕ70

Σακελλαρίου Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

542006

ΠΕ70

Μητσιάνη Θεοδώρα

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

558102

ΠΕ70

Καφανέλης Χαράλαμπος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

544342

ΠΕ70

Κόκλας Διονύσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

Ιονίων Νήσων / Ζακύνθου

548969

ΠΕ70

Τζίμας Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

579054

ΠΕ70

Μπαγιώκης Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλλονιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφαλληνιάς

556093

ΠΕ70

Σάντας Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Ιονίων Νήσων / Λευκάδας

553843

ΠΕ70

Διαμαντόπουλος Διονύσης

Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

551278

ΠΕ70

Ραμπίδης Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

541878

ΠΕ70

Νικόλαος Τσαλικίδης

Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

546732

ΠΕ70

Κρίτογλου Αστέριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πιερίας

543491

ΠΕ70

Λυμπούδης Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

564689

ΠΕ70

Παπασταματόπουλος Ξενοφών

Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής

Κεντρ. Μακεδονίας / Χαλκιδικής

553536

ΠΕ70

Τσικαλάκη Κυριακή

Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Κρήτης / Ηρακλείου

556222

ΠΕ70

Μπαρμπεράκης Εμμανουήλ

Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Κρήτης / Λασιθίου

551329

ΠΕ70

Κοντογιάννης Ευστάθιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου

Κρήτης / Ρεθύμνου

560377

ΠΕ70

Ποντικάκης Ηλίας

Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων

Κρήτης / Χανίων

542721

ΠΕ70

Τσιαβός Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Νοτίου Αιγαίου / Δωδεκανήσου

555697

ΠΕ70

Καφτηράνης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Νοτίου Αιγαίου / Κυκλάδων

581292

ΠΕ70

Γαβρήλος Σωτήριος

Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

547890

ΠΕ70

Γκέσουρας Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

575369

ΠΕ70

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

547197

ΠΕ70

Πολίτης Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

552772

ΠΕ70

Κλάδης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

564689

ΠΕ70

Γκάρτζιος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Στερεάς Ελλάδας / Βοιωτίας

556721

ΠΕ70

Συρίμης Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας

Στερεάς Ελλάδας / Εύβοιας

542338

ΠΕ70

Τσαπρούνης Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας

Στερεάς Ελλάδας / Ευρυτανίας

560723

ΠΕ70

Σιούτας Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Στερεάς Ελλάδας / Φθιώτιδας

547739

ΠΕ70

Ευαγγέλου Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

535201

ΠΕ70

Ζιαγάκης Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Αν. Μακεδονίας Θράκης / Έβρου

127855

ΠΕ03

Κιουλάνης Σπυρίδων

Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Δράμας

165405

ΠΕ01

Χεριστανίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Καβάλας

126347

ΠΕ04.03

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

901210

ΠΕ04.02

Μούχτσης Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ροδόπης

133780

ΠΕ03

Καπέλλας Στέφανος

Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

151580

ΠΕ09

Φαλούκας Αθανάσιος

Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

143212

ΠΕ04.01

Ζαφειρακίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

133999

ΠΕ04.01

Ιατρίδου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

145805

ΠΕ02

Αργυρίου Αργύριος

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

161870

ΠΕ04.01

Μανδάλη Ευδοξία

Β/θμιας Πειραιά

Αττικής / Πειραιάς

131060

ΠΕ11

Κονταράς Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

127787

ΠΕ04.01

Βλυσίδου Ευτυχία

Β/θμιας Εκπ/σης Χίου

Βορείου Αιγαίου / Χίου

144823

ΠΕ02

Παλαιολόγος Ιάκωβος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

130021

ΠΕ05

Πιερρή Ευγενία

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

147205

ΠΕ04.01

Δημητρέλλος Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

156961

ΠΕ04.02

Λιάμπας Θωμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

Δυτ. Μακεδονίας / Γρεβενών

133755

ΠΕ19

Στεργιοπούλου-Τέγου Στέλλα

Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

140087

ΠΕ02

Σαββιλωτίδης Κοσμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

904734

ΠΕ04.01

Ιωάννης Τζώτζης

Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

157078

ΠΕ04.01

Δημητρίου Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας

Ηπείρου / Άρτας

165284

ΠΕ19

Τζανής Ευάγγελος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας

Ηπείρου / Θεσπρωτίας

144942

ΠΕ04.01

Ζαβιτσάνου Ερασμία

Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

153689

ΠΕ15

Καρανίκας Θωμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

161887

ΠΕ03

Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

145272

ΠΕ01

Δοδοντζάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

150255

ΠΕ02

Τσέλιος Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

126120

ΠΕ01

Κοπάνας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

Ιονίων Νήσων / Ζακύνθου

138236

ΠΕ04.01

Τρύφωνα Σωτηρία

Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

902005

ΠΕ09

Μαρκάτος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλλονιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφαλλονιάς

188832

ΠΕ09

Γκαμπρέλας Μιλτιάδης

Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Ιονίων Νήσων / Λευκάδας

144945

ΠΕ04.01

Φλιτούρης Ευθύμιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

121434

ΠΕ02

Μάτζιαρης Παύλος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ / νίκης

149278

ΠΕ12.01

Ζερβοπούλου Άλκηστη

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ / νίκης

128163

ΠΕ04.01

Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

131670

ΠΕ02

Κούγκας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

905924

ΠΕ04.01

Καζταρίδης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πιερίας

140006

ΠΕ02

Μπουλάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

161892

ΠΕ04.01

Ταπανίδης Θεόδουλος

Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής

Κεντρ. Μακεδονίας / Χαλκιδικής

902391

ΠΕ03

Μανουσάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Κρήτης / Ηρακλείου

158070

ΠΕ17.04

Σταμέλος Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Κρήτης / Λασιθίου

153104

ΠΕ03

Ταξάκης Αντρέας

Β/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου

Κρήτης / Ρεθύμνου

127098

ΠΕ03

Μαραγκάκης Μανούσος

Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων

Κρήτης / Χανίων

158332

ΠΕ18.02

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Νοτίου Αιγαίου / Δωδεκανήσου

177186

ΠΕ12.08

Μιχαλόπουλος Χρήστος

Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Νοτίου Αιγαίου / Κυκλάδων

148129

ΠΕ01

Γαληνός Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

155514

ΠΕ01

Χαριτωνίδης Πολύδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

139821

ΠΕ02

Σαμαράς Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

177150

ΠΕ12.04

Παπαδάκος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

167067

ΠΕ19

Πλατάρος Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

159970

ΠΕ03

Τζαμτζής Ηλίας

Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Στερεάς Ελλάδας / Βοιωτίας

138049

ΠΕ03

Καραμάνου Αικατερίνη

Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας

Στερεάς Ελλάδας / Εύβοιας

140282

ΠΕ02

Δημητρίου Λουκάς

Β/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας

Στερεάς Ελλάδας / Ευρυτανίας

166644

ΠΕ11

Πιλιτζίδης Σπύρος

Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Στερεάς Ελλάδας / Φθιώτιδας

147084

ΠΕ04.01

Αλωνάρης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

151214

ΠΕ04.02

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

2. Ενδιαφερόμενους (με τη φροντίδα των Π/κών Διευθύνσεων Εκπ/σης).

3. ΙΕΠ Α. Τσόχα 36, 11521, ΑΘΗΝΑ

 

Εσωτερική Διανομή

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη και υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό ΟΠΣ 453588 - Οριζόντια Πράξη».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

            Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ. 159 τ. Α΄/10-8-2012).

2.    Την αριθμ. 177769/Υ1/04-11-2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο.» ( ΦΕΚ 2991/05-11-2014 τ. Β΄).

3.    Το με αριθμ. πρωτ. 14874/22-12-2014 έγγραφο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Αποφασίζουμε

 

     Εγκρίνουμε την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό ΟΠΣ 453588 - Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα κάτωθι στελέχη της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, από 15-03-2014 έως 31-10-2015 και εκτός του ωραρίου της κύριας εργασίας τους:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Βόντσα Βασιλική

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

159091

ΠΕ02

Γκίνης Δημήτριος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αττικής

156796

ΠΕ04

Ζιάκα Βασιλική

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Θεσσαλίας

182294

ΠΕ11

Καραβασίλης Ιωάννης

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

553426

ΠΕ70

Καρατάσιος Γεώργιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

905007

ΠΕ03

Κλινάκης Απόστολος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κρήτης

557150

ΠΕ70

Μελισσόπουλος Σάββας

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

555183

ΠΕ70

Μεσσάρης Διονύσιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

141257

ΠΕ04

Μισθός Πέτρος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Πελοποννήσου

169868

ΠΕ02

Παλιαλέξης Ηλίας

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

562928

ΠΕ70

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

568817

ΠΕ70

Παπαδανιήλ Μαρία

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

549515

ΠΕ70

Χουλιάρα Θεοδώρα

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Ηπείρου

555684

ΠΕ70

Παπαμιχαήλ Μαρία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

562517

ΠΕ70

Αναστόπουλος Χρήστος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Αττικής

562344

ΠΕ70

Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά Σταυρούλα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

549839

ΠΕ60

Μπάρης Θεόδωρος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

561196

ΠΕ70

Σούλιος Ιωάννης

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

562089

ΠΕ70

Τσιάλος Στέφανος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

548778

ΠΕ70

Αγαπητού Παρασκευή

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

552257

ΠΕ60

Λίβερη-Καντερέ Αναστασία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

552667

ΠΕ70

Ακριτίδης Νικόλαος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας

555892

ΠΕ70

Περικλειδάκης Γεώργιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

561010

ΠΕ70

Παραμυθιώτου-Μολφέτα Μαρκέλλα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

552243

ΠΕ60

Σίδερης Δημήτριος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

556869

ΠΕ70

Μπενιάτα Ελένη

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

548804

ΠΕ70

Τζάστας Γεώργιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

166184

ΠΕ04

Πολύδωρος Βασίλειος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής

157802

ΠΕ14

Ελευθερίου Πρόδρομος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

143107

ΠΕ03

Χριστοπούλου Σοφία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

133622

ΠΕ02

Παλαμάς Αθανάσιος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

574963

ΠΕ11

Δήμος Ανδρέας

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

138348

ΠΕ04

Μπεχλιβάνης Θωμάς

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

126970

ΠΕ02

Παχή 'Ολγα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

159478

ΠΕ02

Ψυχογυιού Ευαγγελία

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας

149799

ΠΕ02

Κριτσωτάκης Εμμανουήλ

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

906394

ΠΕ04

Καράκιζα-Παπαθαρρένου Τσαμπίκα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

169079

ΠΕ19

Δάφνη Δήμητρα

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

157096

ΠΕ05

Τζωρτζόπουλος Δημήτριος

Προϊστ. Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

905380

ΠΕ02

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΑΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Μπαντίκος Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

560912

ΠΕ70

Βασιλείου Ποτούλα-Σπυριδούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α' Αθήνας

562453

ΠΕ70

Καλογρίδη Σοφία

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

561142

ΠΕ70

Καπετανίδου Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

549514

ΠΕ70

Κοντογιάννης Μιχάλης

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

556752

ΠΕ70

Μπούρας Αντώνιος

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

561939

ΠΕ70

Ντόνα Θεοπούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

571242

ΠΕ70

Παρρά Βασιλικη

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

551046

ΠΕ70

Πατσάλης Χρηστος

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

556219

ΠΕ70

Πιλούρης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

554414

ΠΕ70

Ζεργιώτης Ανδρέας

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

552796

ΠΕ70

Καρβούνης Μιλτιάδης

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

567357

ΠΕ70

Κυριακή Σπυριδούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

557864

ΠΕ70

Ρογάρη Γεωργία

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

544412

ΠΕ70

Γαλάνης Παναγιώτης

α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

543194

ΠΕ70

Γαληνέας Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

561906

ΠΕ70

Γιαννίκας Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

557027

ΠΕ70

Γούπος Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

561180

ΠΕ70

Ζυμπίδης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

556754

ΠΕ70

Καυκά Δήμητρα

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

565108

ΠΕ70

Κυριακή Βασιλική

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

549211

ΠΕ70

Μανιάτη Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

557743

ΠΕ70

Παπαγιάννη Αικατερίνη

Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας

Αττικής / Β΄Αθήνας

551911

ΠΕ70

Ασβεστάς Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

560754

ΠΕ70

Γιαννούλης Γιαννούλης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

549624

ΠΕ70

Κάππος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

554403

ΠΕ70

Κρασσάς Στέλιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

554410

ΠΕ70

Λαζαράκου Ελισάβετ

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

552107

ΠΕ70

Λεβεντόπουλος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

556691

ΠΕ70

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

553537

ΠΕ70

Παναγάκος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας

Αττικής / Γ΄Αθήνας

561963

ΠΕ70

Χριστοπούλου Ευσταθία

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

558087

ΠΕ70

Κατσιμάρδος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

563766

ΠΕ70

Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

565828

ΠΕ70

Κουμέντος Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

563225

ΠΕ70

Λαζαρίδης Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560643

ΠΕ70

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560629

ΠΕ70

Παπουτσάκη Καλλιόπη

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560980

ΠΕ70

Ράπτης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

553572

ΠΕ70

Σαλτέρης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

551164

ΠΕ70

Μιχόπουλος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

566136

ΠΕ70

Νίκα Βαρβάρα

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

547914

ΠΕ70

Παπαδημητρακόπουλος Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

554402

ΠΕ70

Γεωργουλά Αντωνία

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

570711

ΠΕ70

Καρύδα-Θουλιώτη Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

544735

ΠΕ70

Κατσαρός Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

564089

ΠΕ70

Κατσιγιάννη Βικτωρία

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

564737

ΠΕ70

Μανωλάκος Προκόπιος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552979

ΠΕ70

Μιλέση Χριστίνα

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

547916

ΠΕ70

Μιτίλης Αχιλλέας

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552063

ΠΕ70

Σκρέτας Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

547515

ΠΕ70

Βούλγαρης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

557157

ΠΕ70

Μπούμπας Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

552658

ΠΕ70

Μουτζούρης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Λήμνου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

552950

ΠΕ70

Αναστασόπουλος Μαρίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

555823

ΠΕ70

Δελέγκος Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

561942

ΠΕ70

Μαναριώτης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

551421

ΠΕ70

Μάνεσης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

558160

ΠΕ70

Έλενα Ζυγούρη

Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

553146

ΠΕ70

Νιάκα Ευγενία

Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

559490

ΠΕ70

Πλωμαρίτης Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πτολεμαϊδας

Δυτ. Μακεδονίας / Πτολεμαϊδας

552798

ΠΕ70

Κωτούλας Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

557762

ΠΕ70

Καραδήμος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

554417

ΠΕ70

Παπαδοπούλου Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

564319

ΠΕ70

Μαλαμίτσα Αικατερίνη

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

558785

ΠΕ70

Χατζή Μαρία

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

561182

ΠΕ70

Καραθάνος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

554451

ΠΕ70

Μπουλούμπασης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

561900

ΠΕ70

Μπρισενίου Σοφία

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

558163

ΠΕ70

Τότολου Αγγελική

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

577939

ΠΕ70

Αλεξανδράτος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφ/νιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφ/νιάς

554421

ΠΕ70

Καλλαρά Αθηνά

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

561249

ΠΕ70

Καρύδας Απόστολος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

556753

ΠΕ70

Κόπτσης Αλέξανδρος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

550003

ΠΕ70

Μαρκάδας Σωτήριος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

562848

ΠΕ70

Μπάτσιος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

547217

ΠΕ70

Μυλωνά Ζαφειρούλα

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

558386

ΠΕ70

Ξανθίδου Πηνελόπη

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

564427

ΠΕ70

Σαπουνάς Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

551242

ΠΕ70

Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

565550

ΠΕ70

Τσιπούρας Στυλιανός

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

555375

ΠΕ70

Παπαζήση Ελένη

Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

552488

ΠΕ70

Ταγκάλου Αγγελική

Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

570789

ΠΕ70

Σάρρας Σπυρίδων

Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

559440

ΠΕ70

Καραγιάννης Στυλιανός

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

155131

ΠΕ17

Κατσαγάνη Γεωργία

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

145599

ΠΕ02

Κέκκου-Δεμερτζή Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

136266

ΠΕ02

Κωνσταντινίδης Κων/νος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

153940

ΠΕ02

Μακρή Δήμητρα

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

400974

ΠΕ15

Μπισκετζής Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

151159

ΠΕ04.01

Πάγκαλος Σταύρος

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

904740

ΠΕ12

Τσάγκας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

163646

ΠΕ01

Τσιγκρή Χρυσούλα

Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α΄ Αθήνας

147414

ΠΕ05

Καστορίνης Αντώνιος

Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

143378

ΠΕ04.04

Τριπόδης Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

134901

ΠΕ11

Χονδρίδου Σταυρούλα

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

155438

ΠΕ02

Αλεξοπούλου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

121211

ΠΕ02

Καραγεώργος Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

Αττικής / Β΄ Αθήνας

154833

ΠΕ12

Κατωπόδης Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

155575

ΠΕ01

Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

177074

ΠΕ11

Λιγνός Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

149329

ΠΕ19

Μανωλοπούλου-Σέργη Ελένη

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

144598

ΠΕ06

Νικολουδάκης Εμμανουήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

150958

ΠΕ03

Νταβαρίνος Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

133323

ΠΕ02

Ορφανός Χάρης

Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

906588

ΠΕ12

Γιαλούρης Παρασκευάς

Β/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Δ' Αθήνας

161869

ΠΕ04.01

Καλτσάς Κων/νος

Β/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Δ' Αθήνας

157977

ΠΕ17.03

Μπάλιου Ελένη

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

905808

ΠΕ06

Μπίστα Πολυξένη

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

142667

ΠΕ02

Κουμπάρου Χρυσάνθη

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

152872

ΠΕ02

Μπαράλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

143090

ΠΕ03

Μπεχλικούδη Δήμητρα

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

130094

ΠΕ06

Παπαδοπούλου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

161030

ΠΕ11

Τζαχρίστας Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

168047

ΠΕ03

Χριστόπουλος Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

175206

ΠΕ01

Βετσόπουλος Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

159083

ΠΕ02

Νάκος Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

905582

ΠΕ03

Παπαδάκης Σπυρίδων

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

167066

ΠΕ19

Τσερέμογλου Παντελής

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

121116

ΠΕ04.01

Αντωνοπούλου Ζωή

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

150166

ΠΕ02

Δημακόπουλος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

158851

ΠΕ01

Κούρου Ασημίνα

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

178820

ΠΕ11

Μπίρμπας Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

137648

ΠΕ19

Πομώνης Γεράσιμος

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

905205

ΠΕ09

Τζούμας Μιχαήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

146460

ΠΕ03

Βασιλειάδου Παρασκευή

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

129330

ΠΕ02

Κοταδάκη Μαριάνθη

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

157201

ΠΕ06

Σπυρέλη Χρυσώ

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

133483

ΠΕ02

Γκανάκας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

906632

ΠΕ02

Πουτακίδης Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

146817

ΠΕ03

Τσιτούρα Βασιλική

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

141849

ΠΕ06

Ποζουκίδης Νικόλαος

Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

571947

ΠΕ06

Αναγνώστου Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

140250

ΠΕ02

Κολοκοτρώνης Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

165298

ΠΕ19

Μπλιούμης Αντώνιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

149303

ΠΕ12

Φούντα Αγγελική

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

170156

ΠΕ02

Κοτρώτσιου Ευαγγελία

Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

145422

ΠΕ02

Γαβαλάς Τηλέμαχος

Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

151796

ΠΕ11

Αραμπατζή Χριστίνα

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

905928

ΠΕ02

Πούλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

156695

ΠΕ03

Συργιάννη Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

163814

ΠΕ01

Βακαλούδη Αναστασία

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

152788

ΠΕ02

Βορβή Ιωάννα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

140261

ΠΕ02

Κεραμίδας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

160137

ΠΕ04.01

Μανιάκας Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

164706

ΠΕ06

Μαραγκουδάκης Νικηφόρος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

158231

ΠΕ12

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

162631

ΠΕ03

Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

171269

ΠΕ07

Ρουμπίδης Χρήστος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

154719

ΠΕ10

Στράντζαλης Πολύβιος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

152762

ΠΕ01

Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ/νίκης

905672

ΠΕ02

Θωμαΐδης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

142941

ΠΕ03

Αναστασιάδου Αλεξάνδρα

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

569681

ΠΕ06

Παπαδάκη Αντωνία

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

165764

ΠΕ02

Ντάνης Απόστολος

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

572429

ΠΕ11

Παρτσανάκης Λεωνίδας

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

151379

ΠΕ05

Γιαννακόπουλος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

145584

ΠΕ02

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

137624

ΠΕ03

Τσατσάνης Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

131789

ΠΕ02

Σιτές Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

904765

ΠΕ04.01

Στεργιούλης Εμμανουήλ

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

152325

ΠΕ02

Στυλιανίδης Χριστόδουλος

Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

182355

ΠΕ11

Τζίμας Γεώργιος

ΕΑΕ

Αττικής / Α΄ Αθήνας

548522

ΠΕ70

Χιουρέα Ουρανία

ΕΑΕ

Αττικής / Β΄ Αθήνας

548532

ΠΕ70

Ατταλιώτου Κυριακούλα

ΕΑΕ

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

558071

ΠΕ70

Μουταβέλης Αδριανός

ΕΑΕ

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

560221

ΠΕ70

Μπαλαμώτης Γεώργιος

ΕΑΕ

Αττικής / Πειραιά

565190

ΠΕ70

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

Κόντογλου Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Δράμας

550218

ΠΕ70

Κεχαγιά– Φανού Θεσσαλία

Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Έβρου

556042

ΠΕ70

Κουράκος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Καβάλας

562638

ΠΕ70

Μάρκου Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

550610

ΠΕ70

Χαντζής Ηλίας

Α/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ροδόπης

580630

ΠΕ70

Χατζημανώλη Δήμητρα

Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

Αττικής / Α' Αθήνας

552015

ΠΕ70

Ξυθάλη Βασιλική

Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

555959

ΠΕ70

Βεντήρης Παρασκευάς

Α/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

553429

ΠΕ70

Μάνη Παρασκευή

Α/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας

Αττικής / Γ' Αθήνας

566231

ΠΕ70

Χατζηδημητρίου Ευστράτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

571011

ΠΕ70

Οικονόμου Χριστόφορος

Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

Αττικής / Πειραιά

552694

ΠΕ70

Τσολερίδου Αναστασία

Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

561442

ΠΕ70

Ζαβουδάκης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου

Βορείου Αιγαίου / Σάμος

555055

ΠΕ70

Κελεπερτζής Αριστείδης

Α/θμιας Εκπ/σης Χίου

Βορείου Αιγαίου / Χίου

547500

ΠΕ70

Λευτεράτος Σπυρίδων

Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

551370

ΠΕ70

Κιντής Τριαντάφυλλος

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

550980

ΠΕ70

Βουρλούμη Ζωή

Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

563030

ΠΕ70

Νάστος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

Δυτ. Μακεδονίας / Γρεβενών

566859

ΠΕ70

Γεώργιος Μασλάρης

Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

564300

ΠΕ70

Γκαμπούρας Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

559123

ΠΕ70

Παναγιώτης Νώτας

Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

547312

ΠΕ70

Γκόρος Λεωνίδας

Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας

Ηπείρου / Άρτας

549434

ΠΕ70

Νάτσης Κων/νος

Α/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας

Ηπείρου / Θεσπρωτίας

564160

ΠΕ70

Κολιός Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

549760

ΠΕ70

Ηλιόπουλος Δημήτριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας

Ηπείρου / Πρέβεζας

547238

ΠΕ70

Μητσιάδη Ευθυμία

Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

548142

ΠΕ70

Σακελλαρίου Βασίλειος

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

542006

ΠΕ70

Μητσιάνη Θεοδώρα

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

558102

ΠΕ70

Καφανέλης Χαράλαμπος

Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

544342

ΠΕ70

Κόκλας Διονύσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

Ιονίων Νήσων / Ζακύνθου

548969

ΠΕ70

Τζίμας Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

579054

ΠΕ70

Μπαγιώκης Θεόδωρος

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλλονιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφαλληνιάς

556093

ΠΕ70

Σάντας Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Ιονίων Νήσων / Λευκάδας

553843

ΠΕ70

Διαμαντόπουλος Διονύσης

Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

551278

ΠΕ70

Ραμπίδης Κωνσταντίνος

Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

541878

ΠΕ70

Νικόλαος Τσαλικίδης

Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

546732

ΠΕ70

Κρίτογλου Αστέριος

Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πιερίας

543491

ΠΕ70

Λυμπούδης Αναστάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

564689

ΠΕ70

Παπασταματόπουλος Ξενοφών

Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής

Κεντρ. Μακεδονίας / Χαλκιδικής

553536

ΠΕ70

Τσικαλάκη Κυριακή

Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Κρήτης / Ηρακλείου

556222

ΠΕ70

Μπαρμπεράκης Εμμανουήλ

Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Κρήτης / Λασιθίου

551329

ΠΕ70

Κοντογιάννης Ευστάθιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου

Κρήτης / Ρεθύμνου

560377

ΠΕ70

Ποντικάκης Ηλίας

Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων

Κρήτης / Χανίων

542721

ΠΕ70

Τσιαβός Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Νοτίου Αιγαίου / Δωδεκανήσου

555697

ΠΕ70

Καφτηράνης Χρήστος

Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Νοτίου Αιγαίου / Κυκλάδων

581292

ΠΕ70

Γαβρήλος Σωτήριος

Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

547890

ΠΕ70

Γκέσουρας Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

575369

ΠΕ70

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης

Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

547197

ΠΕ70

Πολίτης Φώτιος

Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

552772

ΠΕ70

Κλάδης Νικόλαος

Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

564689

ΠΕ70

Γκάρτζιος Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Στερεάς Ελλάδας / Βοιωτίας

556721

ΠΕ70

Συρίμης Γεώργιος

Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας

Στερεάς Ελλάδας / Εύβοιας

542338

ΠΕ70

Τσαπρούνης Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας

Στερεάς Ελλάδας / Ευρυτανίας

560723

ΠΕ70

Σιούτας Αθανάσιος

Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Στερεάς Ελλάδας / Φθιώτιδας

547739

ΠΕ70

Ευαγγέλου Ιωάννης

Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

535201

ΠΕ70

Ζιαγάκης Παναγιώτης

Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Αν. Μακεδονίας Θράκης / Έβρου

127855

ΠΕ03

Κιουλάνης Σπυρίδων

Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Δράμας

165405

ΠΕ01

Χεριστανίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Καβάλας

126347

ΠΕ04.03

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ξάνθης

901210

ΠΕ04.02

Μούχτσης Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης

Αν. Μακεδονίας-Θράκης / Ροδόπης

133780

ΠΕ03

Καπέλλας Στέφανος

Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Αττικής / Αν. Αττικής

151580

ΠΕ09

Φαλούκας Αθανάσιος

Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

Αττικής / Β' Αθήνας

143212

ΠΕ04.01

Ζαφειρακίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας

Αττικής / Γ΄ Αθήνας

133999

ΠΕ04.01

Ιατρίδου Μαρία

Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

Αττικής / Δ΄ Αθήνας

145805

ΠΕ02

Αργυρίου Αργύριος

Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Αττικής / Δυτ. Αττικής

161870

ΠΕ04.01

Μανδάλη Ευδοξία

Β/θμιας Πειραιά

Αττικής / Πειραιάς

131060

ΠΕ11

Κονταράς Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Βορείου Αιγαίου / Λέσβου

127787

ΠΕ04.01

Βλυσίδου Ευτυχία

Β/θμιας Εκπ/σης Χίου

Βορείου Αιγαίου / Χίου

144823

ΠΕ02

Παλαιολόγος Ιάκωβος

Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Δυτ. Ελλάδας / Αιτωλοακαρνανίας

130021

ΠΕ05

Πιερρή Ευγενία

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Δυτ. Ελλάδας / Αχαΐας

147205

ΠΕ04.01

Δημητρέλλος Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Δυτ. Ελλάδας / Ηλείας

156961

ΠΕ04.02

Λιάμπας Θωμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

Δυτ. Μακεδονίας / Γρεβενών

133755

ΠΕ19

Στεργιοπούλου-Τέγου Στέλλα

Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Δυτ. Μακεδονίας / Καστοριάς

140087

ΠΕ02

Σαββιλωτίδης Κοσμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης

904734

ΠΕ04.01

Ιωάννης Τζώτζης

Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

Δυτ. Μακεδονίας / Φλώρινας

157078

ΠΕ04.01

Δημητρίου Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας

Ηπείρου / Άρτας

165284

ΠΕ19

Τζανής Ευάγγελος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας

Ηπείρου / Θεσπρωτίας

144942

ΠΕ04.01

Ζαβιτσάνου Ερασμία

Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Ηπείρου / Ιωαννίνων

153689

ΠΕ15

Καρανίκας Θωμάς

Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Θεσσαλίας / Καρδίτσας

161887

ΠΕ03

Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Θεσσαλίας / Λάρισας

145272

ΠΕ01

Δοδοντζάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Θεσσαλίας / Μαγνησίας

150255

ΠΕ02

Τσέλιος Θεόδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Θεσσαλίας / Τρικάλων

126120

ΠΕ01

Κοπάνας Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

Ιονίων Νήσων / Ζακύνθου

138236

ΠΕ04.01

Τρύφωνα Σωτηρία

Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Ιονίων Νήσων / Κέρκυρας

902005

ΠΕ09

Μαρκάτος Δημήτριος

Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλλονιάς

Ιονίων Νήσων / Κεφαλλονιάς

188832

ΠΕ09

Γκαμπρέλας Μιλτιάδης

Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Ιονίων Νήσων / Λευκάδας

144945

ΠΕ04.01

Φλιτούρης Ευθύμιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Ημαθίας

121434

ΠΕ02

Μάτζιαρης Παύλος

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ / νίκης

149278

ΠΕ12.01

Ζερβοπούλου Άλκηστη

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης

Κεντρ. Μακεδονίας / Θεσ / νίκης

128163

ΠΕ04.01

Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Κεντρ. Μακεδονίας / Κιλκίς

131670

ΠΕ02

Κούγκας Κωνσταντίνος

Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πέλλας

905924

ΠΕ04.01

Καζταρίδης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Κεντρ. Μακεδονίας / Πιερίας

140006

ΠΕ02

Μπουλάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Κεντρ. Μακεδονίας / Σερρών

161892

ΠΕ04.01

Ταπανίδης Θεόδουλος

Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής

Κεντρ. Μακεδονίας / Χαλκιδικής

902391

ΠΕ03

Μανουσάκης Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Κρήτης / Ηρακλείου

158070

ΠΕ17.04

Σταμέλος Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Κρήτης / Λασιθίου

153104

ΠΕ03

Ταξάκης Αντρέας

Β/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου

Κρήτης / Ρεθύμνου

127098

ΠΕ03

Μαραγκάκης Μανούσος

Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων

Κρήτης / Χανίων

158332

ΠΕ18.02

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Νοτίου Αιγαίου / Δωδεκανήσου

177186

ΠΕ12.08

Μιχαλόπουλος Χρήστος

Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Νοτίου Αιγαίου / Κυκλάδων

148129

ΠΕ01

Γαληνός Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Πελοποννήσου / Αργολίδας

155514

ΠΕ01

Χαριτωνίδης Πολύδωρος

Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πελοποννήσου / Αρκαδίας

139821

ΠΕ02

Σαμαράς Βασίλειος

Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Πελοποννήσου / Κορινθίας

177150

ΠΕ12.04

Παπαδάκος Γεώργιος

Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Πελοποννήσου / Λακωνίας

167067

ΠΕ19

Πλατάρος Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

Πελοποννήσου / Μεσσηνίας

159970

ΠΕ03

Τζαμτζής Ηλίας

Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Στερεάς Ελλάδας / Βοιωτίας

138049

ΠΕ03

Καραμάνου Αικατερίνη

Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας

Στερεάς Ελλάδας / Εύβοιας

140282

ΠΕ02

Δημητρίου Λουκάς

Β/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας

Στερεάς Ελλάδας / Ευρυτανίας

166644

ΠΕ11

Πιλιτζίδης Σπύρος

Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Στερεάς Ελλάδας / Φθιώτιδας

147084

ΠΕ04.01

Αλωνάρης Ιωάννης

Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Στερεάς Ελλάδας / Φωκίδας

151214

ΠΕ04.02

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                                                                                                             ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

                    

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

2. Ενδιαφερόμενους (με τη φροντίδα των Π/κών Διευθύνσεων Εκπ/σης).

3. ΙΕΠ Α. Τσόχα 36, 11521, ΑΘΗΝΑ

 

Εσωτερική Διανομή

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ