Παράσταση στη Σχολική επιτροπή της 4ης δημοτικής κοινότητας, Τρίτη 12/3, στις 6.30 μ.μ.

2013-03-12 00:10

Με βάση τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της 4ης δημοτικής κοινότητας, ο σύλλογός μας σε συνεργασία με την ένωση γονέων της 4ης δημοτικής κοινότητας του δήμου Αθηναίων, οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 12/3, στις 6.30 μ.μ., Αλεξανδρείας και Λένορμαν για να διατυπώσει τα αιτήματά του σχετικά με τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Καλούμε να παραστούν όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής. Επισυνάπτουμε το κοινό κάλεσμα.

Ένωση Γονέων 4ης Δημοτική Κοινότητας Δ.Α.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.

«ο Αριστοτέλης»                                   

 

                                                                      Προς

                                                                     Σχολική Επιτροπή 4ης Δημοτικής Κοινότητας

Θέμα: Συνάντηση με τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής για  τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων

Αγαπητοί κ. της Σχολικής Επιτροπής

 Μετά από επισκέψεις του σωματείου εκπαιδευτικών  στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δ. Αθηναίων και μέσα από συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων διαπιστώσαμε σωρεία προβλημάτων και ελλείψεων στα σχολεία που οφείλονται στη μη επαρκή χρηματοδότησή τους.

Σε  συνάντηση που πραγματοποιήθηκε  με τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων,  την Ένωση Γονέων της 4ης Δ. Κοινότητας και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών « Ο Αριστοτέλης» εκφράστηκε η κοινή διαπίστωση της υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και η ανάγκη κοινής δράσης  για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων και τη γενικότερη προστασία της δημόσιας και δωρεάν παιδείας για τους μαθητές και τα παιδιά μας.

Θα θέλαμε να συναντηθούμε μαζί σας και να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας, την Τρίτη 12/3 και ώρα 6.30 μ.μ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε αναλυτική ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου «Αριστοτέλη» ώστε  να είναι δυνατή η μελέτη τους και από τη μεριά του Συλλόγου. Επισημαίνουμε ότι  ο Σύλλογος  είχε ζητήσει αυτή την ενημέρωση το Δεκέμβριο του 2012 σε συνάντηση των εκπροσώπων του με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Κοντό και δεν την έχει λάβει ακόμα.

Για την Ένωση Γονέων                                                           Για το Σύλλογο Εκπαιδευτικών

4ης Δημ. Κοινότητας  Δ.Α.                                                               Π.Ε «Αριστοτέλη»

Παράσταση στη Σχολική επιτροπή της 4ης δημοτικής κοινότητας, Τρίτη 12/3, στις 6.30 μ.μ.

επισυναπτόμενο εδώ