Πάνω από 1.500.000 νοικοκυριά δεν έχουν πληρώσει τα χαράστια

2014-01-18 10:20
 

 

Ειδικότερα, από τους ελέγχους της ΔΗΛΕΔ προέκυψαν τα εξής:
• Βεβαιώθηκαν ανείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013, που αφορούν περίπου 95.000 οχήματα, με ημερομηνία πληρωμής την 31η Ιανουαρίου 2014.
• Βεβαιώθηκαν 1,645 εκατ. ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες παροχές ΕΕΤΗΔΕ 2012, με ημερομηνία πληρωμής την 31η Ιανουαρίου 2014. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη ειδοποίηση ανά υπόχρεο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp (επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»).

Όσον αφορά στα ανείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013, που αφορούν σε περίπου 95.000 οχήματα. Στους ιδιοκτήτες τους δόθηκε προθεσμία επίσης μέχρι τις 31 Γενάρη να διευθετήσουν το χρέος τους.