Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας και στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

2014-12-24 08:42

 

Δείτε εδώ τη σειρά των υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στο Α' ΠΥΣΠΕ Αθήνας ανά συνδιασμό με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος και στη συνέχεια τους τακτικούς και αναπληρωματικούς αιρετούς που όρισαν οι παρατάξεις μετά τις παραιτήσεις

 

Δείτε εδώ τη σειρά των υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής ανά συνδιασμό με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος και στη συνέχεια τους τακτικούς και αναπληρωματικούς αιρετούς που όρισαν οι παρατάξεις μετά τις παραιτήσεις