Οι Διευθυντές Σχολείων θα χορηγούν τις άδειες στους εκπαιδευτικούς! Δόθηκε τυχαία άραγε αυτή η αρμοδιότητα;

2014-10-10 00:48

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, ύστερα από σχετικό αίτημα των Διευθυντών Διευθύνσεων εκπαίδευσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων.

Καθόλου τυχαία δε δόθηκε η αρμοδιότητα αυτή στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Από τη μια αυξάνει εξαιρετικά το φόρτο εργασίας μια και ο διευθυντής θα πρέπει πια να ελέγχει τα δικαιολογητικά. Η ουσία όμως βρίσκεται στο ότι με τον τρόπο αυτό μεγαλώνει την εξουσία του διευθυντή στην έγκριση και απόρριψη μιας αίτησης άδειας και από την άλλη ουσιαστικά μετακυλύει το πρόβλημα της κάλυψης των κενών που δημιουργούνται από μια άδεια, στην πλάτη του σχολείου. Θυμίζουμε ότι πολλές φορές στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια να χορηγούνται κάποιες άδειες μόνο μετά από δήλωση του διευθυντή της μονάδας ότι δε διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Λες και υπάρχει περίπτωση να απουσιάσει ένας εκπαιδευτικός και παρ' όλα αυτά όλα να λειτουργήσουν ρολόι. Είναι σαφές ότι όταν ένας εκπαιδευτικός λείπει, η διεύθυνση και όχι ο διευθυντής, οφείλει να καλύψει το κενό αμέσως. Φυσικά, το "αμέσως", τα τελευταία χρόνια κρατάει 1και 1,5 μήνα! Θα μας απειλούν ώστε να μην αρρωσταίνουμε άραγε, από δω και πέρα; 

Συγκεκριμένα, ύστερα από αίτημα που έθεσαν στον υπουργό οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Σχολείου πλέον θα χορηγεί κανονικές άδειες, ειδικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, ενώ θα έχει το δικαίωμα της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις, της σχολικής μονάδας που προΐσταται, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων θα χορηγούν τις άδειες που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες (Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει):

Α. Δικαίωμα κανονικής άδειας

Β. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

Γ. Άδειες εξετάσεων

Δ.  Δικαίωμα ειδικής άδειας

Ε. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ