Οδηγίες για την συμπλήρωση αίτησης ετεροδημοτών μέσω του διαδικτύου. Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

2014-12-31 10:01

 

 Οδηγίες για την συμπλήρωση αίτησης ετεροδημοτών μέσω του διαδικτύου έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

Η Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ετεροδημοτών συντελείται σε 4 βήματα:

 

  1. Αναζήτηση, όπου γίνεται η αναζήτηση της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του πολίτη-εκλογέα με την βοήθεια κάποιων στοιχείων ταυτότητας.
  2. Αποτελέσματα, όπου εμφανίζεται μία ή περισσότερες εγγραφές εκλογέων, που ανταποκρίνονται στα στοιχεία, που δόθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Από αυτές (εάν είναι περισσότερες της μίας) επιλέγεται αυτή, που ταιριάζει στον πολίτη, που ζητά να υποβάλλει αίτηση (με βάση και τα στοιχεία του Α.Δ. Ταυτότητας του).
  3. Συμπλήρωση Αίτησης, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία διαμονής του εκλογέα. Εξυπακούεται ότι συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της δ/νσης διαμονής (υποχρεωτικά οδός και αριθμός εφ’ όσον υπάρχουν), ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή του στο εκλογικό διαμέρισμα, που πρέπει.
  4. Εκτύπωση Αίτησης. 
    Προσοχή: εάν η αίτηση δεν εκτυπωθεί σε αυτό το βήμα δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης της αίτησης αργότερα για εκτύπωση, αλλά πρέπει να επαναληφθεί όλη η διαδικασία υποβολής από την αρχή.

 
Αναλυτικά, ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ

 

Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος.

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς (παρ. 1 δεύτερο εδάφιο)

 

Κατά τη διενέργεια των βουλευτικών ή αυτοδιοικητικών εκλογών, ισχύουν τα εξής:

 

1. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων λαμβάνουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

2. Όσοι μετακινούνται σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω λαμβάνουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινούνται εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

3. Όσοι μετακινούνται σε νησιά ή από νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας που λαμβάνουν, εξετάζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο Διευθυντή της Εκπαίδευσης, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες ορίζονται εκλογικά τμήματα και παραμένουν κλειστές την Παρασκευή και τη Δευτέρα, οι ημέρες αυτές θεωρούνται ως μέρος της άδειας.

Επομένως, στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην περίπτωση 3, είναι δυνατό να χορηγείται μόνο μία (1) μέρα άδεια, είτε την Πέμπτη πριν από τις εκλογές, είτε την Τρίτη μετά τις εκλογές. Επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση διενέργειας εκλογών εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά με τις διευκολύνσεις των εκπαιδευτικών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.