Νέα επίθεση του υπουργείου Παιδείας στους εκπαιδευτικούς με πλεονάζων προσωπικό και μετατάξεις

2013-08-14 09:11

Το υπουργείο παιδείας προχώρησε σε αυθαίρετη ανακοίνωση πλεονάζοντος προσωπικού στη Β' βάθμια εκπαίδευση και στις μετατάξεις στην Α' βάθμια

 

δείτε εδώ ποιες ειδικότητες από τη Β' βάθμια θεωρεί πλεονάζοντες και σε ποιο αριθμό και σε ποιες θέσεις της Α' βάθμιας καλεί να γίνουν μετατάξεις

https://www.alfavita.gr/arthron/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD