Μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση χάνονται 527 θέσεις εκπ/κών από την αύξηση του ωραρίου, από εφημερίδα των Συντακτών

2013-04-30 09:19

Χάνονται 527 θέσεις εργασίας στα ιδιωτικά, το εργοδοτικό όφελος (ετήσιο) είναι 9.764.806 ευρώ, η απώλεια σε αμοιβές εκπαιδευτικών (το έτος) ανέρχεται σε 7.352.528 ευρώ, οι απώλειες εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΑΕΙΓΕ 3.755.458 + 576.875 ευρώ, οι απώλειες φόρων από το κράτος (από τον φόρο εισοδήματος) 675.653

πηγή:https://www.efsyn.gr/?p=45952

Θα χαθούν 527 θέσεις εργασίας

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τον κίνδυνο να οδηγηθούν στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικοί όχι μόνο δημόσιας αλλά και ιδιωτικής εκπαίδευσης, μόνο με την εφαρμογή του μέτρου της αύξησης του ωραρίου, επισημαίνει με έρευνά του το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.

Πέρα από τους 11.000 αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, που θα μείνουν εκτός σχολείων την ερχόμενη σχολική χρονιά, η αύξηση ωραρίου στα ιδιωτικά θα επιφέρει την κατάργηση 527 θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στο 11% των υπηρετούντων ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες αποκομίζουν 10 εκατ. ευρώ, ενώ το κράτος (από τους φόρους) 1,9 εκατ. ευρώ. Οι δε εκπαιδευτικοί χάνουν 7,5 εκατ. ευρώ και τα ασφαλιστικά ταμεία 5 εκατ. ευρώ.

Η προσομοίωση της ρύθμισης για την αύξηση του ωραρίου σε 115 ιδιωτικά σχολεία γυμνάσια και λύκεια (με στοιχεία του 2011) οδήγησε στα εξής σημαντικά συμπεράσματα:

Οι 4.747 εκπαιδευτικοί των σχολείων κάλυπταν εβδομαδιαίως 68.357 διδακτικές ώρες. Με την αύξηση κατά δύο ώρες θα καλύπτουν 77.851 ώρες. Οι χαμένες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν σε 527 εκπαιδευτικούς.

Η απώλεια σε αμοιβές εκπαιδευτικών (το έτος) ανέρχεται σε 7.352.528 ευρώ, οι απώλειες εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΑΕΙΓΕ 3.755.458 + 576.875 ευρώ, οι απώλειες φόρων από το κράτος (από τον φόρο εισοδήματος) 675.653, το τελικό όφελος για το κράτος 1.920.055, ενώ το εργοδοτικό όφελος (ετήσιο) 9.764.806 ευρώ.

Την ίδια χρονιά στα 115 ιδιωτικά γυμνάσια-λύκεια καταγράφηκαν:

• Εισροές από δίδακτρα: 222.583.015 €

• Δαπάνες ετήσιας συνολικής μισθοδοσίας (προ της μείωσης στο μισθολόγιο των δημόσιων εκπαιδευτικών): 90.374.427€

• Λοιπές λειτουργικές δαπάνες: 48.663.153 €

• Εκροές (σύνολο): 139.037.580 €

Η εφαρμογή του μισθολογίου των δημόσιων εκπαιδευτικών και στους ιδιωτικούς (από 16/6/2012) μείωσε κατά 22.876.893 € το μισθολογικό κόστος των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και επομένως μείωσε περαιτέρω την αναλογία μισθολογικού κόστους ως προς τα δίδακτρα. Οι δαπάνες ετήσιας συνολικής μισθοδοσίας μειώθηκε στις 67.497.534 €.

Οι προτεινόμενες με την τροπολογία αναλογίες μισθολογικού κόστους και διδάκτρων δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο και είναι σκανδαλώδεις, επισημαίνεται στην έρευνα η οποία καταλήγει στο ερώτημα: Ποιος κερδίζει και τι από όσα νομοθετήθηκαν για την ιδιωτική εκπαίδευση τα τελευταία 3 χρόνια;

Α. Ανδρ.

29/04/2013