Μπείτε στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης, δείτε τους πίνακες τοποθετήσεων, ελέγξτε τα μόρια και τα σχολεία τοποθέτησης, αν υπάρχουν παρανομίες επικοινωνήστε με το σωματείο σας

2013-10-18 07:54

Δείτε στην Α' Διεύθυνση τους πίνακες τοποθετήσεων και ελέγξτε τους

https://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/anakinoseis.html

Μπείτε στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης, δείτε τους πίνακες τοποθετήσεων, ελέγξτε τα μόρια και τα σχολεία τοποθέτησης, αν υπάρχουν παρανομίες επικοινωνήστε με το σωματείο σας

Μάθε τα δικαιώματά σου στην τοποθέτησή σου σε σχολείο του Α' ΠΥΣΠΕ