Μέθοδοι και αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Αγγλία

2014-11-25 00:20

Ιδού η αξιολόγηση όπως την εφαρμόζουν εδώ και χρόνια στην Μεγ. Βρετανία, στη χώρα που "εισαγει" εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για να δουλέψουν στα σχολεία που έχουν αξιολογηθεί αρνητικά, μια που κανεις Βρετανός δεν θέλει να δουλέψει σε αυτά. Σχολεία που δεν πέρασαν στην αξιολόγηση και καθηλώθηκαν, πολλά απ' αυτά έκλεισαν, άλλα γκετοποιήθηκαν και αφέθηκαν στην τύχη τους, κοινωνίες και μαθητές που κατηγοριοποιήθηκαν από μια καθαρά ταξική αντίληψη της παιδείας.

Οι συνημμένες εικόνες δείχνουν την διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που οι εγχώριοι "παιδαγωγοί" προτείνουν ως "κίνητρο για απόδοση και δημιουργικότητα" και "βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος".
Η πρώτη εικόνα δείχνει τα school performance tables (πίνακες σχολικής απόδοσης) και η πηγή της ειναι κατευθείαν το Υπουργείο Παιδείας της Μεγ. Βρετανίας. Είναι η αντίστοιχη σελίδα με το δικό μας Παρατηρητήριο ή η συνέχειά του. Σε αυτήν την σελίδα ο γονιός ή ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορει να βάλει τα στοιχεία του σχολείου ή των σχολείων που ψάχνει, και να δει άμεσα τα συγκριτικά στοιχεία της αξιολόγησής τους. Έτσι ο γονιός πελάτης μπορεί να να διαλέγει σε ποιο σχολείο-μαγαζί θα στείλει το παιδί του.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται προκύπτουν από τους ελέγχους και μετρήσεις της OFSTED, της αντίστοιχης Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση... των watchdogs, όπως (αυτο)αποκαλούνται οι ελεγκτες (μετ. μαντροσκυλα)... (κατα τ'άλλα κάποιοι θεώρησαν τον όρο "ράμπο" υπερβολικό!). Τα μαντρόσκυλα λοιπόν μετρουν ποσοτικά την απόδοση των μικρών μαθητών (το σχολείο της ιστοσελίδας ειναι δημοτικό, της κοινότητας με κρατική επιχορήγηση), και παρουσιάζουν σε σχεδιαγράμματα την απόδοση των μαθητών σε γνωστικούς τομείς, όπως μαθηματικά, γραμματική, ανάγνωση κτλ. Η απεικόνιση είναι συγκριτική με την προηγούμενη χρονιά αξιολόγησης και ακολουθεί κατάταξη του σχολείου σε σχέση με τα σχολεία αντίστοιχου επιπέδου, και με σχολεία σε εθνικό επίπεδο. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σ' αυτήν την έκθεση αξιολόγησης μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου πατώντας πάνω στο inspection results, που τον οδηγεί κατευθείαν στην ιστοσελίδα της OFSTED, όπως φαίνεται στην τρίτη εικόνα. Οι επισκέπτες οδηγούνται στις γραφικές παραστάσεις πατώντας απλά το data dashboard. Λιγο πιο
 αριστερά στη σελίδα υπάρχει link στην άποψη των γονέων (parents'view). Αν κάποιος κλικάρει πάνω σ' αυτό το εικονίδιο, οδηγείται στην σελίδα της OFSTED, στην οποία οι γονείς καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, οι οποίες αργότερα ποσοτικοποιούνται ως προς τοις εκατό. Συγκεκριμένο παραδείγμα όπως βλέπουμε στην τέταρτη εικόνα είναι " my child is happy at this school" (το παιδί μου είναι ευτυχισμένο σε αυτό το σχολείο) όπου από κάτω αναγράφονται τα αποτελέσματα στην κλίμακα " I strongly agree- I strongly disagree" (συμφωνώ απόλυτα - διαφωνώ απόλυτα).


Άλλες ερωτήσεις είναι πχ. αν το παιδί σας διδάσκεται σωστά σ' αυτό το σχολείο, αν το σχολείο εξασφαλίζει την σωστή συμπεριφορά των μαθητών, αν διευθύνεται σωστά και τελικά αν θα το προτείνατε σε κάποιον...η αίσθηση της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών (τύπου ξενοδοχείου) είναι αισθητή...

Στην τελευταία σελίδα μπορεί κανείς να δει την αναλυτική, περιγραφική αξιολόγηση του εν λόγω σχολείου, το οποίο βαθμολογείται με 2 αφού είναι ένα καλό σχολείο (this is a good school), ενώ γίνεται σαφές ότι ακόμα δεν είναι ένα εξαιρετικό σχολείο (this is not an outstanding school yet) και γίνονται συστάσεις για το μέλλον (συνεχίζονται σε επομενη σελίδα).

Όλα αυτά συνηγορούν στην άποψη που θέλει την εκπαίδευση υποταγμένη στους νόμους της αγοράς, στο σχολείο- μαγαζί, στο σχολείο με βαθμό και αστερακια ποιότητας, που θ' αφήσει σχολεία στα αζήτητα, μαθητές στο περιθώριο κι εκπαιδευτικούς στην ανεργία.

Σημείωση 1. : Στον νόμο περί αξιολόγησης προβλέπεται η συνεργασία της Αρχής με ξένους "οίκους" αξιολόγησης βλ. OFSTE
D...αλήθεια αν αυτοί αυτοαποκαλούνται μαντρόσκυλα εμείς τι είμαστε ακριβώς;; τα πρόβατα που πρέπει να μείνουν στο μαντρί;;


Σημείωση 2 : Στη Μεγ. Βρετανία έχουν δημιουργηθεί επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, όπου παρέχουν πληροφορίες ακόμα και με τη μορφή έντυπου οδηγού, για την επιβίωση των εκπαιδευτικών κατά την αξιολόγηση τους.... (θα ακολουθήσει σχετικό υλικό)

Για όποιον θέλει να πλοηγηθεί στις έξοχες αυτές ιστοσελίδες η διεύθυνση είναι https://www.dairymeadowprimary.co.uk/

 

Σοφία Χατζή, εκπαιδευτικός