Μάιος 2013: αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων στην 82η Γ.Σ. της ΔΟΕ

2013-06-03 07:10

 

 


 

2013

 

 

2013 (%)

 

Ψήφισαν

 

 

938

 

 

Άκυρα Λευκά

 

 

75 

 

 

8%

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση (Παρεμβάσεις)

 

 393

(4 αντιπρ.)

 

41,9%

 

ΔΑΚΕ

 

195

(2 αντιπρ.) 

 

20,8%

 

ΠΑΣΚ

 

34

(- αντιπρ.)

 

3,6%

 

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ

 

 108

(1 αντιπρ.)

 

11,5%

Πειρατές

90

(1 αντιπρ.)

9,6%

Ε.Ρ.Α.

43

(1 αντιπρ.)

4,6%