Μάιος 2011: αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων για την 80η Γ.Σ. της ΔΟΕ

2013-06-03 07:05

 

 

 

 

2011

 

 

2011(%)

 

Ψήφισαν

 

 

812

 

 

Άκυρα Λευκά

 

 

69 

 

 

8,5%

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση (Παρεμβάσεις)

 

 273

(3 αντιπρ.)

 

33,62%

 

ΔΑΚΕ

 

217

(3 αντιπρ.) 

 

26,7%

 

ΠΑΣΚ

 

83

(1 αντιπρ.)

 

10,22%

 

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ

 

 100

(1 αντιπρ.)

 

12,3%

 

 

 

 

 

 

Ανεξ.Ριζοσπ. Πρωτοβουλία

44-

5,41%

 

Αντεπίθεση.Εκπ.

 

 

26 -

  

 3,2%