Μάιος 2009: αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων για την 78η Γ.Σ. της ΔΟΕ

2013-06-03 07:03

 

 


 

2009

 

 

2009 (%)

 

Ψήφισαν

 

 

890

 

 

Άκυρα Λευκά

 

49 

 

 5,5%

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση (Παρεμβάσεις)

 

 272

(3 αντιπρ.)

 

30,56%

 

ΔΑΚΕ

 

252

(3 αντιπρ.) 

 

28,3%

ΠΑΣΚ

 

152

(2 αντιπρ.)

 

17%

 

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ

 

 145

(1 αντιπρ.)

 

16,3%

 

Αντ.Εκπ.

 

 

20 -

  

 2,24%