Λόγοι αξιοπρέπειας με αναγκάζουν να απέχω από τη διαδικασία της αξιολόγησης / Γεωργία Μπουρδομπούρα, Αν. Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Πέλλας

2014-11-26 22:41

Σε απάντηση του Ενημερωτικού σας Σημειώματος με ημερομηνία 20-11-2014 σας ενημερώνω ότι δεν θα πάρω μέρος στην προαξιολογική συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε Κεντρικής Μακεδονίας, διότι δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή, που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε.(αρ. πρωτ. 1211, 13/11/14) και δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ. κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών.

Θεωρώ ότι οι διαδικασίες της επικείμενης αξιολόγησης δεν συμβάλλουν, ενώ αντίθετα δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας, που πιστεύω ότι η προάσπισή της είναι καθήκον κάθε προϊσταμένου. Λόγοι προσωπικής αξιοπρέπειας και συνείδησης μου υπαγορεύουν να απέχω από όλες τις διαδικασίες της συγκεκριμένης αξιολόγησης, σύμφωνα με τις απόφάσεις των συνδικαλιστικών συλλογικών μας οργάνων. Τάσσομαι με τον αγωνιζόμενο κλάδο των εκπαιδευτικών στη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση των κατηγοριοποιήσεων,των μισθολογικών καθηλώσεων και των απολύσεων.

Η Αν. Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Πέλλας

Μπουρδομπούρα Γεωργία